Benchmark Overhead industrie


Hoe bepaalt u wat binnen uw productie- of handelsbedrijf een redelijke balans is tussen de omvang en kosten voor het primaire proces en die van de overhead? Hoe weet u op welke aspecten van de overhead u kunt bezuinigen of waarin u juist moet investeren? Allemaal belangrijke vragen in geval van kostenreductie, beslissingen rond outsourcing, het maken van budgetplannen of het inrichten van shared service centra. De benchmark Overhead industrie helpt u deze vragen te beantwoorden op basis van vergelijking van recente cijfers van de volgende sectoren:

 • Metaalelektro-industrie, High tech systems.
 • Voedingsmiddelenindustrie.
 • Chemie en procesindustrie.
 • Technische groothandel, Assemblage.
 • Utility, Energie, Afvalbedrijven, Infrabedrijven.
 • Engineeringbedrijven en kennisinstituten.
 • Onderhoudsbedrijven.
 • Bouw & installatie.

Waarom meedoen aan de benchmark Overhead industrie?

 • De marktconformiteit van uw overhead in vergelijking met die van andere industriële bedrijven. Ook krijgt u inzicht in de opbouw per overheadfunctie en aantal benodigde formatieplaatsen per functie
 • Inzicht in de hoogte van de personeelskosten per functie en de mate van uitbesteding en kosten inhuur
 • Inzicht in de kosten (en omvang) van de overhead. Waar kunt u nog besparen en wat zijn de quick wins?
 • Inzicht in de hoogte van direct support functies, zoals werkvoorbereiding, magazijn en business development.
 • Kennis van productiviteitskengetallen, zoals het aantal verwerkte facturen per fte en het aantal leveranciers.
 • Vergelijking van uw managementstructuur met die van andere bedrijven.
 • Inzicht in best practices uit uw sector.

Welke functies vergelijkt de benchmark Overhead industrie?Benchmark Overhead industrie

Objectief, betrouwbaar en onderbouwd

Benchmarken zit diep in het DNA van Berenschot. Alle kennis en expertise die we de afgelopen tachtig jaar hebben opgedaan rond sectoren, branchespecifieke vraagstukken en uiteraard het benchmarken zelf, is gebundeld in het Berenschot Benchmark Instituut. Inmiddels hebben ruim 2.500 organisaties uit tientallen sectoren deelgenomen aan benchmarks, waardoor het Berenschot Benchmark Instituut beschikt over een omvangrijke database. Sleutelwoorden in onze dienstverlening zijn: objectief, betrouwbaar en onderbouwd. Daarnaast is uw anonimiteit gewaarborgd en gebeurt het benchmarken in overeenstemming met de vigerende privacywetgeving.

Meld u nu aan!

U kunt zich inschrijven via het aanmeldformulier. Wilt u eerst meer informatie? Neem dan contact op met Luddo Oh. Hij vertelt u graag meer over het onderzoek.