Benchmark Overhead zakelijke dienstverlening


Wat is een redelijke balans tussen de omvang en kosten van de overhead? Hoe wordt het primair proces optimaal ondersteund? Op welke aspecten van de overhead kunt u bezuinigen en waarin moet u juist investeren?

De Benchmark Overhead zakelijke dienstverlening helpt u deze vragen te beantwoorden door een kwantitatieve vergelijking van de overhead bij zakelijke dienstverleners.

Wat levert deze benchmark u op?

 • Inzicht in formatie-omvang en kosten van uw overhead, inclusief uitbesteding, in vergelijking met andere organisaties in uw sector.
 • Concrete handvatten voor het opstellen van budgetten, maken van afdelingsplannen en de keuze voor outsourcing.
 • Een vergelijking op maat, zo goed mogelijk passend bij uw organisatie.

Wie is de doelgroep?

 • Accountancy en Advies.
 • Ingenieursbureaus, Research- & kennisinstellingen en Engineering-bedrijven.
 • Advocaten, Rechtsbijstand & Juridische dienstverlening.
 • ICT dienstverleners.
 • Openbaarvervoerbedrijven, Transport & logistiek.
 • Pensioenuitvoerders.
 • Verzekeraars.
 • Uitgeverijen.
 • Vakbonden en Brancheorganisaties.

Wat krijgt u?

 • Een rapportage met een managementsamenvatting en een uitgebreide cijferbijlage. Hierbij worden ook ‘best practices’ per afdeling weergegeven en toegelicht.
 • Een presentatie bij u op locatie waarin de uitkomsten en aandachtspunten door onze adviseurs worden toegelicht.
 • Persoonlijke ondersteuning door onze adviseurs tijdens het gehele traject.

Toelichting Benchmark Overhead zakelijke dienstverlening

In de benchmark vergelijken wij alle Overhead afdelingen van uw organisatie op totaalniveau en onderliggende functies.

Benchmark Overhead zakelijke dienstverlening

Wij brengen hierbij de volgende variabelen in kaart:

 • Het aantal formatieplaatsen (fte) per afdeling en per functie.
 • De personeelskosten per afdeling en per functie.
 • De kosten van inhuur en uitbesteding per afdeling.
 • Kengetallen en volumedrivers per afdeling en per functie.

De door u verstrekte gegevens worden volstrekt vertrouwelijk behandeld, anoniem en geaggregeerd verwerkt en nimmer aan derden verstrekt.

Objectief, betrouwbaar en onderbouwd

Benchmarken zit diep in het DNA van Berenschot. Alle kennis en expertise die we de afgelopen tachtig jaar hebben opgedaan rond sectoren, branchespecifieke vraagstukken en uiteraard het benchmarken zelf, is gebundeld in het Berenschot Benchmark Instituut. Inmiddels hebben ruim 2.500 organisaties uit tientallen sectoren deelgenomen aan benchmarks, waardoor het Berenschot Benchmark Instituut beschikt over een omvangrijke database. Sleutelwoorden in onze dienstverlening zijn: objectief, betrouwbaar en onderbouwd. Daarnaast is uw anonimiteit gewaarborgd en gebeurt het benchmarken in overeenstemming met de vigerende privacywetgeving.

Meld u nu aan!

U kunt zich inschrijven via het formulier. Onze adviseurs nemen vervolgens contact met u op om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken. Uw contactpersonen voor deze benchmark zijn Luddo Oh en Jasper Hofenk.