Waterbeschikbaarheid | Berenschot

Dienst

Waterbeschikbaarheid

Het realiseren van voldoende waterbeschikbaarheid voor verschillende functies is een enorme opgave. Samen met alle betrokken partijen ontwikkelen we integrale oplossingen voor voldoende waterbeschikbaarheid.
waterbeschikbaarheid in Nederland organiseren

De beschikbaarheid van water is steeds minder vanzelfsprekend. Watertekort kan bijvoorbeeld leiden tot mislukte oogsten, schade aan de natuur en leveringsproblemen bij drinkwater. We moeten weerbaarder worden tegen watertekort. Daarvoor is het van belang om het landschap anders in te richten, zuiniger om te gaan met water, water beter op te slaan en het beschikbare water slim te verdelen.

Dergelijke ingrepen vergen regie, sterke strategische sturing, samenwerking en een doorvertaling naar een effectieve uitvoering. Wij helpen overheidsorganisaties en markpartijen hierbij. Met inhoudelijke kennis van waterbeschikbaarheid en met onze ruime ervaring in het adviseren, organiseren en begeleiden van interbestuurlijke samenwerking. Samen met alle betrokken partijen ontwikkelen we integrale oplossingen voor voldoende waterbeschikbaarheid.

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Met welke oplossingen kunnen we u helpen?

Onze dienstverlening

Beleidsontwikkeling en beleidsevaluaties

Wij helpen overheden met het maken van beleid om weerbaarder te worden tegen watertekorten. Hierbij vertalen we inhoudelijke keuzes naar effectieve beleidsinstrumenten of evalueren bestaand beleid om onderbouwd nieuwe keuzes te maken.

Preventie en onderzoek

Wij helpen watergebruikers zoals drinkwaterbedrijven met het weerbaarder worden tegen klimaatverandering en het zuiniger en slimmer omgaan met het beschikbare water. We gebruiken onze kennis van overheidsbeleid en de wateropgaven om te bepalen hoe u uw bedrijfsvoering en organisatie hierop kan aanpassen.

Vertaling van beleid naar uitvoering en beheer

Samen met u zorgen we ervoor dat uw ambities, doelen en beleid vorm krijgen in de praktijk. We versterken de uitvoering door bijvoorbeeld brede samenwerkingsverbanden op te zetten, daadkrachtige project- of programmaorganisaties in te richten of te adviseren over efficiënte uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhavingstaken.