Water en klimaatadaptie | Berenschot dienst

Dienst

Water en klimaatadaptie

De opgaven rondom water vragen om nieuwe oplossingen. Wij helpen u bij het maken van keuzes in de fysieke leefomgeving met een sturende rol voor de draagkracht van het water- en bodemsysteem.
Waterbeheer nederland

Het klimaat verandert en de zeespiegel stijgt. De kans op zowel wateroverlast als extreme droogte neemt toe. Daarbij staat de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater onder druk. Steeds vaker loopt Nederland tegen de grenzen van het water- en bodemsysteem aan.

We hebben nieuwe oplossingen nodig, met een sturende rol voor de draagkracht van het water- en bodemsysteem bij het maken van keuzes in de fysieke leefomgeving. Van water zo snel mogelijk afvoeren naar het zo lang mogelijk vasthouden. Van het tegenhouden van water naar het meebewegen met water. Van het zuiveren van vervuild water naar het voorkomen dat water vervuild raakt. Al deze wateropgaven vergen regie, sterke strategische sturing, samenwerking en een doorvertaling naar een effectieve uitvoering. Wij helpen overheidsorganisaties en marktpartijen bij de drie grootste opgaven rondom water: waterveiligheid, waterkwaliteit en waterbeschikbaarheid. 

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
De drie grootste opgaven rondom water

Onze dienstverlening