impact omgevingsbeleid provincie Zuid-Holland op gezondheid | Berenschot nieuws

Verkenning impact omgevingsbeleid provincie Zuid-Holland op de gezondheid

Nieuws
Verkenning impact omgevingsbeleid provincie Zuid-Holland op de gezondheid

Deel dit nieuwsartikel

Datum

07 maart 2024

In opdracht van de provincie Zuid-Holland heeft Berenschot de impact onderzocht van het huidige omgevingsbeleid van de provincie op de gezondheid van haar inwoners. In de meeste beleidsvelden blijken kansen te liggen om die impact te vergroten. Die potentie wordt al onderkend in het beleid, maar in de praktijk niet ten volle benut. Meer aandacht voor het thema gezondheid in de uitvoering kan hier verandering in brengen.

De potentiële impact die de provincie Zuid-Holland kan hebben op de gezondheid van de inwoners wordt in relatief veel beleidskeuzes, maatregelen, projecten en programma’s van de provincie expliciet benoemd. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de beleidsvelden natuur, mobiliteit en ruimtelijke ordening. “Daaruit blijkt dat het belang van de gezondheidsopgave in Zuid-Holland en de mogelijkheden hoe daar vanuit de verschillende beleidsvelden aan bij te dragen breed wordt onderkend. De bewustwording over en aandacht voor het thema gezondheid is in de meeste beleidsvelden dus goed op orde”, stelt Milan Rikhof, senior consultant bij Berenschot.

Gecombineerde aanpak

De verkenning van Berenschot laat zien dat die aandacht en bewustwording in de beleidsvelden niet direct leidt tot impact in de praktijk. “In de uitvoering wordt de impact op gezondheid veelal gezien als bijkomend voordeel van het werken aan een ander beleidsdoel. Daardoor blijft een groot deel van de potentiële impact op gezondheid onbenut”, zegt Rikhof. Om de slagkracht in de praktijk verder te vergroten, zou de provincie Zuid-Holland in de uitvoering van de relevante beleidsvelden meer aandacht kunnen besteden aan het thema gezondheid. “Er zijn goede voornemens om voor gezondheidsopgaven mensen, middelen en instrumenten vanuit meerdere beleidsvelden gecombineerd in te zetten. Denk aan het creëren van een meer beweegvriendelijke leefomgeving door fiets- en looppaden aan te leggen (mobiliteit) én die aantrekkelijk te maken met meer groen (natuur) en het gebruik aan te moedigen door dagelijkse voorzieningen op fiets- en loopafstand te plaatsen (ruimtelijke ordening).”

Uit de verkenning van Berenschot kwam naar voren dat binnen de provincie Zuid-Holland negen beleidsvelden met name impact hebben op de gezondheid van inwoners, te weten ruimtelijke ordening, mobiliteit, wonen, economie, natuur, milieu, klimaatadaptatie, recreatie & sport en erfgoed & cultuur.

Blijf op de hoogte van onze laatste inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief