Waterveiligheid | Berenschot

Dienst

Waterveiligheid

De aanpak van wateroverlast en hoogwater vereist een goede samenwerking tussen overheidsorganisaties en marktpartijen. Wij helpen deze samenwerking te organiseren.
waterveiligheid in Nederland verbeteren

Wateroverlast en de dreiging van hoogwater zijn grote uitdagingen in Nederland. Extreme weersomstandigheden zoals hevige regenval doen zich vaker voor en het risico op overstromingen neemt toe. Met alle ruimteclaims is het bovendien steeds moeilijker om ruimte te reserveren voor waterkeringen en -bergingsgebieden. Dit vergt blijvende aandacht voor waterveiligheid en waterbewustzijn.

De aanpak van wateroverlast en hoogwater vereist een goede samenwerking tussen overheidsorganisaties en marktpartijen. Wij helpen deze samenwerking te organiseren. Hiervoor brengen we inhoudelijke kennis in plus onze ruime ervaring in het adviseren en begeleiden van interbestuurlijke samenwerking. Samen met alle betrokken partijen ontwikkelen we integrale oplossingen voor waterbeheer.

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Met welke oplossingen kunnen we u helpen?

Onze dienstverlening

Organisatie samenwerkingsverbanden

Wij helpen overheidsorganisaties en marktpartijen bij het organiseren en inrichten van samenwerkingsverbanden en netwerken met als doel wateroverlast en hoogwater tegen te gaan. Bijvoorbeeld door ondersteuning van de gezamenlijke strategiebepaling en door middel van proces- en programmamanagement van gebiedsprogramma’s.

Onderzoek en evaluatie

Wij evalueren crises, regelgeving en beleid en voeren haalbaarheidsstudies en impactanalyses uit. Zo:

  • evalueerden we de samenwerkingsovereenkomst van het Hoogwaterbeschermingsprogramma;
  • en evalueerden we het Programma Cyberweerbaarheid in de watersector voor IenW.