Online Talent Scan | Berenschot

Assessment

Online Talent Scan

De Online Talent Scan geeft inzicht in zowel de capaciteiten, persoonlijkheid als drijfveren van sollicitanten en medewerkers. Het geeft bovendien inzicht in het potentieel van deelnemers.

Resultaat

Na afloop van dit assessment heeft u inzicht in capaciteiten, persoonlijkheid en drijfveren van sollicitanten en medewerkers. Het laat zien welke ontwikkelmogelijkheden deelnemers hebben en biedt concrete handvatten om gedrag en competenties verder te ontwikkelen. We geven bovendien coachingstips aan leidinggevenden die de ontwikkeling van competenties stimuleren. U kunt bijvoorbeeld denken aan competenties als inlevingsvermogen, overtuigingskracht flexibiliteit of stressbestendigheid.

 

Over het assessment

Online Talent Scan

Onderdelen

De Online Talent Scan bestaat uit de volgende onderdelen:

Capaciteitentesten

Met behulp van een adaptieve capaciteitentest wordt gekeken naar de vaardigheden op cijfermatig, probleemanalytisch en verbaal niveau. Deze worden vervolgens vergeleken met een van de gekozen referentiegroepen: vmbo, mbo, hbo/bachelor, wo/master. De test is adaptief. Hij wordt moeilijker naarmate deelnemers goede antwoorden geven en makkelijker bij foute antwoorden. Zo wordt elke deelnemer uitgedaagd op het eigen niveau. De test stopt wanneer het niveau nauwkeurig is vastgesteld.

Persoonlijkheidsvragenlijst

Aan de hand van vragen over het handelen in verschillende (werkgerelateerde) situaties wordt een beeld gevormd van de persoonlijkheid van een kandidaat. Als basis voor deze vragenlijst wordt de bekende Big Five persoonlijkheidstheorie gebruikt, die persoonlijkheid onderverdeelt in vijf factoren. Met behulp van kennis en ervaring van professionals uit het assessmentvak is deze vragenlijst doorontwikkeld, waardoor het een zeer nauwkeurig beeld geeft van de persoonlijkheid van kandidaten.

Drijfverenvragenlijst

Met behulp van een drijfverenvragenlijst, gebaseerd op theorieën als Vrooms Motivatie-, Valentie- en Prestatiemodel, Herzbergs Two Factor Theory en Maslows Hierarchy of Needs, wordt een beeld geschetst van de belangrijkste drijfveren of motivatoren van een kandidaat. Tevens wordt duidelijk welke aspecten in het werk iemand juist kunnen demotiveren.

Werkwijze

Na afloop van het online assessment krijgt u via e-mail een link naar ons Berenschot Platform. Daar vindt u al uw geplaatste bestellingen en de resultaten van de online assessments (in PDF). Om privacy redenen delen we de resultaten van het assessment alleen met toestemming van de deelnemer.

Naast de digitale rapportage geven we desgewenst in een aanvullend gesprek toelichting en duiding bij de resultaten en uitkomsten van het online assessment. Het aanvullende gesprek vraagt een extra investering van € 95,-. U kunt bij uw bestelling aangeven of u gebruik wil maken van dit aanvullende gesprek.

Onze meerwaarde

Waarom Berenschot?

COTAN

Ons assessmentinstrumentarium voldoet aan de normen van de COTAN (Commissie Testaangelegenheden Nederland).

NIP

Onze psychologen zijn allen aangesloten bij het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen).

Investering

Wat betaalt u voor dit assessment?

Online Talent Scan
€ 350,-
Inschrijven

Bestel dit assessment

{{$index + 1}}. {{step.Title}}
{{step.Title}}
{{option.Title}}
{{option.Description}}
{{option.Price | formatPrice}}
Totaalprijs nog niet bekend Totaalprijs {{totalPrice() | formatPrice}} Alle bedragen zijn excl. 21% btw Alle bedragen zijn excl. 5% toeslag