Functiebeschrijving en functiewaardering | Berenschot

Dienst

Functie-beschrijvingen en functiewaarderings-systemen

Voor het rangschikken van functies bestaan verschillende typen functiebeschrijvingen en functiewaarderingssystemen. Wij helpen organisaties bij het zorgvuldig kiezen en implementeren daarvan.
Afbeelding - Functie-beschrijvingen en functiewaarderings-systemen

In uw organisatie wilt u rechtvaardig en transparant met beloningsverschillen omgaan. Voor veel organisaties is functiewaardering de belangrijkste grond voor het legitimeren van beloningsverschillen. Door de functiezwaarte transparant en objectief vast te stellen, wordt inzichtelijk hoe functies binnen de organisatie zich tot elkaar verhouden. Het biedt een goed onderbouwd referentiekader bij het bepalen van het salaris. Voor het rangschikken van functies bestaan verschillende typen functiebeschrijvingen en functiewaarderingssystemen.

Kiezen en implementeren

Wij helpen organisaties bij het zorgvuldig kiezen en implementeren van een geschikte functiebeschrijving en functiewaarderingssysteem. We beschikken over een eigen valide functiewaarderingssysteem, het Universeel Systeem Berenschot (USB). Daarnaast hebben we ruime ervaring met het implementeren van verschillende systemen zoals het Job Profiling System Plus (JPS+), de FunctieNiveauMatrix (FNM) of FUWASYS (overheidssysteem).

Om tot een gedragen functiehuis en daaraan gekoppeld loongebouw te komen, is het van belang om de opzet en invulling zorgvuldig af te wegen. We helpen u graag bij het vormgeven van dit proces. Zo zorgen we voor een passende oplossing en een vlekkeloze implementatie van het meest geschikte systeem.

Meer weten?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag