Functiewaardering en beloning | Berenschot

Dienst

Functiewaardering en beloning

Een goede beloning alleen volstaat niet meer. Autonomie in het werk, zingeving, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, een fijne werkplek en simpelweg waardering zijn minstens zo belangrijk.
Berenschot.Shared.Models.GridModels.HeaderWithSuperTextGridModel

In veel organisaties staat een zorgvuldig gekozen functiebeschrijvingen en een functiewaarderingssysteem nog altijd aan de basis van het beloningsbeleid. Wij helpen bij het kiezen van een geschikt systeem en de implementatie daarvan. Voor modernere, zelfsturende, agile organisaties met veelal een platte organisatiestructuur gebruiken we een rollenmodel als kapstok voor functiewaardering.

Het nieuwe belonen en beoordelen

Naast een basissalaris en eventueel een bonus is het van belang om te kijken naar secundaire onderdelen van het arbeidsvoorwaardenpakket. Steeds meer organisaties spelen daarnaast in op de intrinsieke motivatie van medewerkers. Daarbij spelen ontwikkel- en carrièremogelijkheden, continue feedback, de stijl van leidinggeven en de cultuur in organisaties een grote rol. Wij helpen bij het implementeren van het nieuwe belonen en beoordelen in organisaties.

Employee experience

Bij het vormgeven van de totale beleving die werkgevers willen creëren, de employee experience, starten we in veel gevallen met het op- of scherpstellen van de zogeheten ‘employee value proposition’. Daarin maken we duidelijk op welke wijze uw organisatie zich onderscheidt. Vervolgens kijken we in hoeverre u als werkgever waarmaakt wat u belooft. Hiervoor brengen we de volledige ‘employee journey’ in kaart en leggen we aandachts- en verbeterpunten bloot. Tot slot meten en monitoren we de beleving zoals medewerkers die daadwerkelijk ervaren en doen we voorstellen voor het optimaliseren daarvan.

Meer weten?

Stuur uw vraag of bel ons direct.

Stuur uw vraag
Wat we bieden

Onze oplossingen