Performance management | Berenschot

Dienst

Performance management

Bij performance management gaat het er in toenemende mate om de intrinsieke motivatie van medewerkers aan te spreken. Wij helpen organisaties invulling te geven aan het nieuwe belonen en beoordelen.
Blij medewerkers lopen door de gang dankzij performance management

Tot voor kort vormde een jaarlijkse voortgangs- en beoordelingscyclus de basis voor een salarisstijging en een individuele bonus. Extrinsieke motivatie in de vorm van geld blijkt echter weinig effectief bij het verhogen van prestaties van medewerkers. Dus is het zaak de intrinsieke motivatie van medewerkers aan te spreken. Bijvoorbeeld door ontwikkelruimte te geven en perspectief te bieden. Daarnaast vereisen de snel veranderende omstandigheden een continu proces waarin uw organisatie snel kan meebewegen en zich kan aanpassen aan de nieuwe realiteit.

Performance management cyclus

Medewerkers vragen steeds vaker om heldere carrièrepaden, die inzicht geven in de kennis en ervaring die nodig is om door te kunnen groeien. Daarnaast is het zaak om ‘on-the-job’ begeleiding te faciliteren en continue feedback in te regelen. Dit vraagt om een nieuwe performance management cyclus en een andere stijl van leidinggeven. Om ontwikkeling te faciliteren, is het bovendien van belang om voldoende opleidingsmogelijkheden te bieden of persoonlijke coaching mogelijk te maken.

Inrichten en implementeren

We ondersteunen organisaties bij het inrichten en implementeren van alle fases en stappen van het performance management proces. We hebben ruime ervaring in zowel het bedrijfsleven als in de publieke sector. 

Meer weten?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we doen

Performance management proces

Wij helpen organisaties invulling te geven aan performance management via:

  • Het inrichten van carrièrepaden
  • Het inzichtelijk maken van de kennis en competenties die nodig zijn om door te kunnen groeien
  • Het (her)inrichten van de performance management proces en onderliggende systemen
  • Het verzorgen van een verantwoorde koppeling tussen beoordelen en belonen
  • Het komen tot een cultuur waarin continue feedback is gewaarborgd
  • Het geven van trainingen aan leidinggevenden om aan te sturen op intrinsieke motivatie
Verder lezen

Gerelateerde inzichten

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen en inzichten op HR gebied

Meld u aan voor de HR nieuwsbrief die we elk kwartaal versturen