Werken bij Delphy | Berenschot Search

Delphy

Sinds 2020 verzorgen, ondersteunen en begeleiden we Delphy bij het vinden van geschikte kandidaten. Inmiddels hebben we meerdere vacatures naar tevredenheid ingevuld.
Afbeelding - Delphy

Delphy adviseert telers, doet praktijkgericht onderzoek, is projectleider van innovatieve projecten, verzorgt nationaal en internationaal trainingen en ontwikkelt software voor digitaal teeltmanagement. Samengevat: Delphy optimaliseert gewasproductie door kennisontwikkeling en kennisimplementatie, rekening houdend met locatie, gewas, duurzaamheid en de marktvraag. Delphy draagt op deze manier bij aan gezondheid, voedselveiligheid, duurzaamheid en het welzijn van de mensen op deze wereld.

Onze samenwerking

Berenschot Search zoekt Toekomstmakers: mensen met een koel hoofd en een warm hart. Deze missie sluit aan op de visie van Delphy en vormt de basis van onze samenwerking. Berenschot Search is voor Delphy op zoek naar ondernemende mensen, die een hart hebben voor de agrarische sector en hierin hun steentje willen bijdragen. Bij Delphy werken betekent werken bij een organisatie met een breed maatschappelijk belang. Hier kun je écht het verschil maken voor ondernemers in de agrarische sector en van toegevoegde waarde zijn. Het werk is ook betekenisvol: je werkt aan de toekomst van de sector en helpt mensen vooruit.

Over Delphy

Met ruim 250 teeltexperts is Delphy hét kennisbedrijf voor ondernemers in alle plantaardige sectoren, in Nederland en wereldwijd. Kennis ontwikkelen en toepasbaar maken zit in het DNA en vormt de basis van de organisatie.

Delphy wil bijdragen aan gezondheid, voedselveiligheid en duurzaamheid en het welbevinden van mensen. Dit doen zij door kennis te ontwikkelen en te implementeren. Deze kennis en expertise deelt Delphy met partners, zodat zij hun doelstellingen kunnen realiseren en verbeteren. Hierdoor maakt Delphy het mogelijk de productie van voedsel en planten te innoveren en optimaliseren.

De organisatie staat voor vrijheid, ondernemerschap, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Van adviseurs tot onderzoekers, trainers, projectleiders en softwareontwikkelaars: iedereen is actief bij Delphy betrokken. Betrouwbaarheid en deskundigheid zit diep geworteld in de organisatie en is voelbaar. De mensen bij Delphy vormen de basis, cultuur en kracht van het bedrijf.

Waarom werken bij Delphy?

 • Delphy staat voor vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen. Deze kernwaarden zijn sterk voelbaar in de organisatie. Als je bij Delphy werkt, krijg je veel ruimte om je functie zelf in te vullen!
 • Startende professionals bij Delphy krijgen een tweejarig ontwikkeltraject aangeboden. Tijdens dit traject werk je aan:
  1. Je ontwikkeling als expert (vakinhoudelijke ontwikkeling);
  2. Je ontwikkeling als professional (competentieontwikkeling);
  3. Je ontwikkeling als mens (persoonlijke ontwikkeling).
 • Bij Delphy draag je écht bij aan de duurzaamheidsdoelen en maak je daadwerkelijk impact in de agrarische sector, in Nederland en wereldwijd.

Als je nieuw onderzoek wilt starten kun je eigen ideeën en creativiteit daarin meenemen. Je kunt je eigen tijd indelen, maar hebt ook goede samenwerking binnen het team.

Roel van der Vlugt, onderzoeker en adviseur Delphy

Je kunt impact maken in een sector die er echt toe doet. Als projectmanager heb je veel vrijheid, naast een hoge mate van ondernemerschap en verantwoordelijkheid.

Milan Franssen, projectmanager Delphy

Afbeelding -

Veelgestelde vragen

 1. Is Delphy onafhankelijk?
  Delphy behoudt vrijheid door een onafhankelijke positie in kennis en producten.
 2. Wat is kenmerkend voor de cultuur van Delphy?
  Vertrouwen, veiligheid, verantwoordelijkheid en ondernemerschap.
 3. Als je bij Delphy komt werken, word je dan goed begeleid?
  Wie bij Delphy start als adviseur, onderzoeker of projectleider neemt deel aan de Delphy Academy. Deze tweejarige opleiding helpt medewerkers in hun ontwikkeling als expert, professional en als mens. Daarnaast krijg je veel coaching on the job.
 4. Wat is de voertaal bij Delphy?
  De voertaal is Nederlands en een goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift is van belang.

Bij Delphy werken als...

onderzoeker:

 • Onderzoek uitvoeren en daarmee kennis ontwikkelen die direct in de praktijk toepasbaar is;
 • Onderzoeksprojecten initiëren en opzetten;
 • Het beheren van relaties in de praktijk en het publieke veld;
 • Het faciliteren van kennisdeling van onderzoeksresultaten met adviseurs, partners en telers.

projectmanager:

 • Dicht bij de praktijk staan en bouwen aan een (internationaal) netwerk;
 • Acquireren, schrijven en het managen van projecten;
 • Kennis hebben en het volgen van regelingen en openstellingen;
 • Bijdragen aan de ontwikkeling van land- en tuinbouw in de kernlanden van Delphy.

adviseur:

 • Op een hoog kennisniveau teelt-, strategisch en bedrijfsmatig advies geven;
 • Een belangrijke sparringpartner voor telers zijn;
 • Een breed netwerk in de sector creëren en onderhouden.

Waar houdt Delphy zich mee bezig? Een aantal voorbeeldprojecten:

 1. Delphy neemt deel in het project QuantiFarm, het onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie. QuantiFarm ondersteunt de inzet van digitale technologie in de landbouw om de duurzaamheid en het verdienvermogen te verbeteren. QuantiFarm introduceert een methode om kosten en baten van digitale oplossingen te beoordelen. Delphy is betrokken bij case studies in Nederland in de fruitteelt, akkerbouw en glasgroenteteelt en in Polen in de fruitteelt. Hierin doet Delphy vergelijkend onderzoek waarin gebruikers en niet-gebruikers van digitale technologieën met elkaar worden vergeleken.

 2. In het project Agro Fossil Free werken negen landen samen om tot landbouw te komen die niet afhankelijk is van fossiele brandstoffen. Voor Nederland is Delphy projectleider. Doel is om boeren te helpen minder broeikasgassen uit te stoten. Bij de concrete mogelijkheden valt te denken aan trekkers die lopen op elektriciteit of waterstof, windmolens, zonnepanelen en betere opslagsystemen voor energie. Maar ook in de teelt zijn aanpassingen mogelijk zoals meer koolstof vasthouden in de bodem.

3. De energiecrisis leidt tot een heroverweging van het energieverbruik in de glastuinbouw. Het Delphy Improvement Center werkt al jaren aan innovatie van teeltsystemen die veel energiezuiniger zijn. De onderzoekers hebben al forse stappen gezet bij het terugdringen van gasverbruik en komende projecten werken naar fossielvrij telen. Dat is een voorwaarde voor een houdbare en rendabele kastuinbouw. Daarin vindt de belichting alleen plaats met LED’s die ten opzichte van hogedruknatrium lampen 50% energie besparen.

4. Het Buijtenland van Rhoon is het grootste experiment in Nederland met natuurinclusieve landbouw. Dat wil zeggen: akkerbouw met volop oog voor de omgeving. Dit wordt bereikt door een deel van het areaal in te ruimen voor natuurlijke vegetatie, een teeltplan met een variatie aan gewassen en zeer laag insecticidengebruik. Delphy vervult als partner een adviserende rol bij de gang naar minder middelengebruik, bijvoorbeeld door gewasmonitoring.

5. De winning van veen is moeilijk duurzaam te maken. Het tast de biodiversiteit aan en zorgt voor uitstoot van broeikasgassen. Vervangen door andere grondstoffen is echter lastig. Veen heeft namelijk een aantal unieke eigenschappen, zoals buffering van water, meststoffen en zuurgraad. Toch is een overgang mogelijk. Daarvoor moet kennis op tal van vlakken groeien. Op de Delphy Onderzoekskwekerij Boomteelt en Vasteplantenteelt in Hazerswoude werken onderzoekers aan alternatieven, met een voorkeur voor circulaire grondstoffen uit de regio.

Ervaringen van werknemers Delphy

Lees hieronder wat anderen ervaren bij het werken bij Delphy.

Ik wil dichtbij de praktijk blijven en met handen en voeten in de natuur bezig zijn. Delphy is onafhankelijk, dus ik kan mijn mening geven en het optimale adviseren voor een teler zonder een product te hoeven verkopen.

Marc van Tilburg, adviseur Delphy

Je zit boven op de nieuwste ontwikkelingen en hebt veel vrijheid. De diversiteit in onderwerpen en sociale contacten is super interessant. Je bent veel onderweg en spreekt verschillende mensen.

Martijn Voorwinden, adviseur Delphy

Ik heb een uitdagende functie met veel variatie. Met mooi weer ben ik buiten en bij regen maak ik er een kantoordag van: de ideale baan, die ook nog eens bijdraagt aan de voedselvoorziening!

Frederick Roseboom, adviseur akkerbouw Delphy

De vrijheid en het afwisselende werk is heerlijk. Maar vooral van betekenis zijn voor klanten, dat geeft de grootste voldoening.

François van Abeelen, senior adviseur Delphy

Gerelateerd

Verder lezen