Executive search | Berenschot

Dienst

Executive & non-executive search

Wij zijn dé partner voor executive search voor organisaties met een maatschappelijke opgave. We vinden toekomstmakers met een koel hoofd en een warm hart op executive niveau en voor managementfuncties.
Afbeelding - Executive & non-executive search

Externe veranderingen in de markt vragen om een nieuwe inrichting en vorm van besturing binnen organisaties. Het vraagt om bestuurders met een duidelijke toekomstvisie, die flexibel kunnen inspelen op ontwikkelingen en in staat zijn om een veranderkundige opdracht te leiden. Maar ook om bestuurders die passen bij de waarden van een organisatie en verbinding maken de organisatie, haar klanten en medewerkers. Bestuurders die niet alleen werken vanuit het hoofd, maar ook vanuit het hart. Met oog voor het ‘waarom’, naast het ‘wat’ en ‘hoe’. Wij noemen deze bestuurders kortweg: toekomstmakers!

Leiderschap voor maatschappelijke opgaven

Wij zijn gespecialiseerd in de werving van toezichthouders, voorzitters en leden van raden van bestuur en commissarissen, directieleden en MT-leden. Onze focus ligt op organisaties met een maatschappelijke opgave, zoals:

 • Zorg
  Universitair Medische Centra, ziekenhuizen, verzorgingshuizen, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, zoals voor 113 Zelfmoordpreventie
 • Openbaar bestuur
  Ministeries, uitvoeringsorganisaties, provincies, gemeenten, waterschappen en agentschappen.
 • Kunst en cultuur
  Musea, theaters, cultuurorganisaties, zoals een toezichthouder bij Stedelijk Museum
 • Woningcorporaties
  Bijvoorbeeld drie leden raad van commissarissen bij Rondom Wonen
 • Onderwijs
Wat we bieden

Executive & non-executive search

Verbindend vermogen

Bij het selecteren van bestuurders en leiders kijken we  naar wie iemand écht is, naast wat hij of zij kan. We gaan dan ook zeer zorgvuldig te werk en onderzoeken grondig of kandidaten aan het gewenste profiel voldoen. In het bijzonder kijken we naar de mate waarin kandidaten gebruik maken van ‘de kracht van verwondering’: zien wat niemand meer ziet, abstraheren en signaleren zonder direct te oordelen. Maar de belangrijkste eigenschap van een toekomstmaker is toch wel diens verbindend vermogen. Iemand bij wie je wilt horen. Die een verhaal kan vertellen waar je echt naar luistert, die mensen meekrijgt op een andere koers. Betrouwbaar en oprecht. Hiertoe maken we indien gewenst gebruik van ons Executive management assessment.

 

Weten wat er speelt

Berenschot is als organisatieadviesbureau al jaren werkzaam voor organisaties met een maatschappelijke opgave. We hebben een groot netwerk en volgen de ontwikkelingen in de publieke sector op de voet. We kennen de dynamiek en weten wat er voor nodig is om als toezichthouder, bestuurder of manager succesvol te kunnen zijn. Hiervan maken we optimaal gebruik bij het vinden van geschikte kandidaten.

 

Persoonlijk

Ons contact met kandidaten en opdrachtgevers is zeer persoonlijk. We leren de kandidaten uitzonderlijk goed kennen en zoeken samen naar zijn of haar belangrijkste drijfveren en ambities. Vervolgens nemen wij de kandidaat mee in het verhaal van uw organisatie, het eerlijke verhaal. Op die manier weet de kandidaat precies waar hij of zij voor kiest. Tijdens het proces houden we continu nauw contact met u als opdrachtgever.

 

Diversiteit

Door een steeds groter en meer divers wordende globaliserende wereld, groeit het besef van nut en noodzaak van een raad die de samenleving zo accuraat mogelijk weerspiegelt. Verschillende denkbeelden, visies, werkhoudingen, ideeën en persoonlijkheden zijn een belangrijke vereiste voor een gebalanceerde raad en de beste vorm van samenwerking, advisering en toezichthouding. Wij zetten ons actief in voor diverse samenstelling van RvC’s en RvT’s. Zo adviseren wij raden, bieden wij executive coaching trajecten aan en adviseren onze Governance adviseurs over de werking van Governance in de praktijk en zelfevaluaties.

 

Executive search code

Berenschot gelooft dat het belangrijk is om meer diversiteit aan de top te hebben. Wij streven er als executive searchbureau naar om op de long- en shortlist een minimum percentage van 50% vrouwen te krijgen. Door het ondertekenen van de Executive Search Code erkennen wij de belangrijke rol die search bureaus kunnen vervullen bij het verkrijgen van meer diversiteit aan de top.

 

Je kunt je missie alleen realiseren als je de goede mensen hebt. We weten nu uit ervaring dat het lukt om samen met Berenschot de juiste mensen op de juiste plek te krijgen.

- Monique Kavelaars, bestuurder 113 Zelfmoordpreventie

Ons team

Het werven en selecteren van de juiste mensen voor uw organisatie vraagt om een zorgvuldig proces. Met dit team nemen we het proces volledig uit handen.

Search team