Recent ingevulde vacatures | Berenschot

Search

Succesvol ingevulde vacatures

Hieronder vind u een overzicht van succesvol ingevulde vacatures.
Afbeelding - Succesvol ingevulde vacatures

Executive en non-executive search

 

 • 113 zelfmoordpreventie,
  • Manager allianties en landelijke programma's
  • Lid raad van toezicht
 • Abrona, Bestuurssecretaris
 • Agriterra, Directeur
 • Akwa GGZ, Bestuurssecretaris
 • Beweging 3.0,
  • Manager zorg & welzijn
  • HRMD manager
  • Manager zorgtechnologie
 • BrabantWonen,
  • Twee leden raad van commissarissen
  • Directeur wonen
 • Delphy, Bestuurder
 • EIB, Adjunct-directeur
 • Gemeente Den Haag, Directeur veiligheid
 • Gemeente Dordrecht, Clustermanager VBO
 • Gemeente Stichtse Vecht, Manager data & informatiemanagement
 • Hoek en Blok, Operationeel manager
 • Theater Koningshof Maassluis, Directeur
 • Kunstloc Brabant, Twee leden raad van toezicht
 • Orionis, Manager bedrijfsvoering
 • Patiëntenfederatie Nederland, Manager medisch specialistische zorg
 • PAX, Directeur organisatie
 • Provincie Gelderland,
  • Concernmanager vergunningverlening & handhaving en subsidieverlening
  • Concernmanager programmering
 • Rotterdam Festivals, Manager bedrijfsvoering
 • Santeon, Programmamanager Santeon Professional
 • Stedelijk Museum Breda, Drie leden raad van toezicht
 • TBA, Directeur
 • WIJdezorg,
  • Vier leden raad van toezicht
  • Bestuurder
 • Erfgoedhuis Zuid-Holland, drie leden Raad van Toezicht
 • Orionis, Manager HRMD
 • Rondom Wonen, Lid Raad van Commissaris

Professional search

 

 • Akwa GGZ, Adviseur datagedreven leren
 • Beweging 3.0,
  • Projecten-/portfoliomanager
  • Businesspartner zorgverkoop
 • Delphy,
  • Teamleider Akkerbouw Zuidoost
  • Teamleider Centraal en Zuidelijk Afrika
  • Teamleider Akkerbouw Zuidwest
  • Projectmanager
  • Projectleider onderzoek
 • Gemeente Boekel, senior adviseur ruimtelijke ordening
 • Gemeente Woerden,
  • Senior inkoopadviseur
  • Senior auditor
 • KNMI,
  • Teamleider accountmanagement, juridische en internationale zaken
  • Juridisch adviseur
  • Portfoliomanager
  • MT-secretaris/adviseur
  • Senior juridisch adviseur
  • Senior adviseur informatiehuishouding
  • Compliance officer luchtvaart
 • Pameijer,
  • Coördinator afdeling control
  • Adviseur contractmanagement
  • Inkoper

 

Grootschalige werving- en selectieprogramma's

 

 • Provincie Noord-Brabant, 30 zij-instromers beleidsadviseur ruimtelijke ordening