Klimaattalent ondersteunt Techniek Nederland | Berenschot cases

Klimaattalent ondersteunt bij verduurzamings­ambities

Case
Klimaattalent ondersteunt bij verduurzamingsambities

Deel deze case

Datum

09 december 2022

Opdrachtgever

Techniek Nederland

Bij Techniek Nederland konden ze ondersteuning gebruiken bij de gedachtevorming rondom het nieuwe dossier hybride warmtepomp. Die kwam er, in de persoon van Klimaattalent Leon Honkoop.

Aan het woord is Thomas Piessens, programmamanager bij Techniek Nederland: "Het aanbod om mee te doen aan het Klimaattalentprogramma kwam voor ons op een goed moment. We waren bezig met de gedachtevorming rondom een aantal nieuwe interne programma’s. Veel van de informatie zat in de hoofden van onze mensen. Dat alles wilden we gerichter op papier krijgen, al sparrend met Berenschot. Daar heeft Leon ons goed bij geholpen."

Samen werken aan een duurzamer Nederland

Als Klimaattalent wil Leon graag bijdragen aan de klimaatopgaven van deze tijd, zoals de energietransitie. Dat past bij de missie van Techniek Nederland: "Wij zijn één van de partijen die de energietransitie moet realiseren. Berenschot heeft de kennis in huis om zowel het overheids- als het marktbeleid, dat zo nodig is voor die versnelling van de verduurzaming, mee te helpen vormgeven. Zij kunnen ons daarover adviseren en in ondersteunen. Concreet ligt er bij ons nu een intern programmaplan. Leon leverde daaraan een waardevolle bijdrage door mee te denken en sparren.

Fijn daarbij is dat hij een andere blik heeft dan de mensen die dagelijks met energie en techniek bezig zijn. Hij beet zich er goed in vast, las zich in en ging vervolgens het gesprek aan met onze mensen. Zo haalde hij de ideeën op en toetste deze bovendien met programma’s die al stonden. Tevens dacht hij mee over hoe we een goede verenigingsstructuur kunnen vinden waarin iedereen zich gekend, gehoord en betrokken voelt. Leon heeft ons zeker geholpen. Of eigenlijk doet hij dat nog steeds. Wij zijn nog niet klaar."

Het Klimaattalent heeft ons goed geholpen de kaders te zetten die zo benodigd zijn om vanuit te opereren.

Thomas Piessens, programmamanager Techniek Nederland

Kennis van het speelveld

Thomas is tevreden: "De absolute kaders staan nu. Daarmee is de eerste operationaliseringsslag klaar. Wat ons hielp, is dat Leon de kritische vragen durft te stellen. Wij doen immers dingen vaak omdat het altijd al zo ging of omdat het op een bepaalde manier goed loopt. Dan is het prettig dat iemand vraagt welk doel iets heeft en of het misschien anders kan. Wat dat betreft, kwam zijn jonge frisse blik zeker van pas. Zijn brutaliteit, een beetje lekker overal zijn neus in steken. Dat is nodig als je van de werkvloer meer dingen wilt weten. Die houding moet hij zeker vasthouden.

Daarnaast is zijn flexibiliteit van absolute meerwaarde. Hij heeft de verschillende wensen uitstekend opgepakt. Bewonderingswaardig als je nieuw bent in een organisatie, zoals hij dat was bij ons. Dat is trouwens iets wat ik mooi vind aan het Klimaattalentprogramma van Berenschot. Dat deze consultants van meerdere organisaties en organisatiestructuren wat hebben gezien. De onderwerpen vind ik minder relevant. Het gaat er met name om dat de Klimaattalenten ondersteunend zijn in verschillende organisatievormen. De kennis die ze daarbij opdoen over allerlei processen en dynamieken waarin je  moet opereren is juist zo belangrijk."

Meer weten?

Blijf op de hoogte van onze laatste klantcases

Meld u aan voor onze nieuwsbrief