€ 150 miljoen mobiliteitsclusters maakindustrie | Berenschot

€ 150 miljoen voor mobiliteitsclusters in de maakindustrie

Nieuws
€ 150 miljoen voor mobiliteitsclusters in de maakindustrie

Deel dit nieuwsartikel

Datum

19 mei 2021

Leestijd

2 minuten

In 2021 is er € 150 miljoen subsidie beschikbaar voor R&D-projecten van samenwerkende bedrijven binnen de mobiliteitssectoren automotive, luchtvaart en maritiem.

Het doel van de regeling R&D-mobiliteitssectoren is drieledig. Allereerst behoud en verbetering van de concurrentiepositie, daarnaast herstel na de economische tegenslag tijdens de coronacrisis en ten derde het leveren van een bijdrage aan de maatschappelijke opgaven op het vlak van duurzaamheid of digitalisering.

Doelgroep

Er is subsidie voor samenwerkingsverbanden bestaande uit grote, middelgrote en/of kleine ondernemingen binnen de automotive-, luchtvaart- en maritieme sector. Samenwerking met onderzoeksinstellingen is toegestaan. Een samenwerkingsverband bestaat uit ten minste twee ondernemingen of één onderneming en één onderzoeksorganisatie.

Voorwaarden

  • Het project draagt bij aan de drie eerdergenoemde doelstellingen van deze regeling met betrekking tot concurrentiepositie, economisch herstel en duurzaamheid of digitalisering.
  • Het R&D-mobiliteitsproject beslaat maximaal vier jaar.
  • De projectactiviteiten passen binnen de thema’s die van toepassing zijn op de industrie van de desbetreffende mobiliteitssector:
Mobiliteitssectoren

Subsidie

Per R&D-mobiliteitsproject is maximaal € 25 miljoen subsidie beschikbaar, waarvan maximaal € 15 miljoen per deelnemer in het samenwerkingsverband. Het project dient ten minste € 5 miljoen aan subsidiabele kosten te bedragen en elke deelnemer vraagt ten minste € 125.000 aan subsidie aan.

Een onderneming ontvangt ten minste 45% subsidie voor industrieel onderzoek en 25% subsidie voor experimentele ontwikkeling. Voor kleine en middelgrote ondernemingen is het subsidiepercentage 10% hoger.

‘Daadwerkelijke samenwerking’ wordt voor ondernemingen beloond met een 15% hoger subsidiepercentage. Hiermee wordt samenwerking bedoeld waarbij ten minste één mkb’er betrokken is en geen van de partijen meer dan 70% van de projectkosten draagt, óf waarbij ten minste één onderzoeksinstelling betrokken is en elk van de partijen ten minste 10% van de projectkosten draagt.

Onderzoeksorganisaties ontvangen 80% subsidie voor niet-economisch industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling.

Subsidiemogelijkheden

Deadline

Aanvragen is mogelijk tot en met 17 augustus 2021. De aanvragen worden gerangschikt.

 

Heeft u een R&D-mobiliteitsprojectidee? En bent u op zoek naar partners? Neem dan contact op met Irma Oosterom-van Roest of met John Eisses.

 

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Meer weten?