Publicatie Green paper Wet inburgering | Berenschot nieuws

Berenschot publiceert green paper nieuwe Wet inburgering

Nieuws
Berenschot publiceert green paper nieuwe Wet inburgering

Deel dit nieuwsartikel

Datum

21 oktober 2019

Leestijd

1 minuut

Naar verwachting wordt op 1 januari 2021 de nieuwe Wet inburgering van kracht. Een belangrijke verandering is dat taken die nu deels bij het Rijk, (private) onderwijsorganisaties maar vooral bij de inburgeraar zelf liggen worden overgeheveld naar gemeenten.

Dit omdat de huidige taakverdeling niet blijkt te resulteren in succesvolle inburgering. In een green paper verkent Berenschot welke vragen deze veranderopgave voor gemeenten oproept. Later dit jaar volgen werksessies om samen met het veld te werken aan oplossingen.

Naast een grote impact op de gemeentelijke organisatie biedt de nieuwe Wet inburgering ook een nieuwe impuls om integraal te gaan werken in het sociaal domein. Dit vereist (opnieuw) veerkracht van gemeenten op het gebied van het aannemen, implementeren en uitvoeren van wettelijke taken. “Er is nu nog tijd om de processen goed op te zetten. De decentralisaties hebben laten zien hoe belangrijk dit is om tekorten in het sociaal domein en daarmee op de gemeentelijke begroting te voorkomen”, aldus Bram Berkhout, senior adviseur bij Berenschot een een van de auteurs van de green paper.

Met de green paper wil Berenschot een eerste vooruitblik geven op de veranderopgave. Later dit jaar staan werksessies gepland om oplossingen te zoeken voor de in deze green paper opgeworpen vragen. “Hiervoor hebben we input nodig uit het veld, van de partijen die het uiteindelijk moeten gaan doen. Vandaar de werksessies, zo willen we samen met gemeenten deze veranderopgave oppakken”, aldus Berkhout. “Doel is te komen tot een meer gedetailleerd formatiemodel dat goed aansluit bij de nieuwe opgave.”

Vraag de resultaten aan

De green paper nieuwe Wet inburgering kunt u aanvragen via deze pagina.

Werksessies

Als gemeente aan de voorkant meedenken en profiteren van de bundeling van kennis en expertise? Bent u er in geïnteresseerd om deze green paper verder te ontwikkelen, en te komen tot oplossingen voor de eerdere impactvragen? Sluit u dan aan bij een van onze werksessies! Via de link in de green paper kunt u zich inschrijven voor de werksessies.

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief