Leidse aanpak vluchtelingen succesvol | Berenschot nieuws

Leidse aanpak rond vluchtelingen (project JAS) succesvol

Nieuws
Leidse aanpak rond vluchtelingen (project JAS) succesvol

Deel dit nieuwsartikel

Datum

30 september 2020

Leestijd

1 minuut

De intensieve begeleiding en onderwijstoeleiding van jonge vluchtelingen in de gemeente Leiden heeft een positief effect op hun aansluiting op het Nederlandse onderwijs. Dat blijkt uit onderzoek dat Berenschot uitvoerde naar project JAS, het aanbod in de Leidse regio voor statushouders tot 30 jaar. Een groot deel van jonge statushouders stroomt succesvol door naar het onderwijs en is na deelname aan de aanpak niet meer afhankelijk van een uitkering.

Project JAS, een intensief opleidingsprogramma van drie jaar, is bedoeld om vluchtelingen te helpen sociaal en economisch zelfstandig te worden. Gemeenten in de regio zetten zich hierbij actief in om statushouders tot 30 jaar naar en in het onderwijs te begeleiden. Statushouders krijgen begeleiding bij de keuze van het taalinstituut en de schoolkeuze. Daarnaast volgen ze een intensief schakelprogramma met trainingen in 21e-eeuwse vaardigheden, culturele verschillen en extra taal- en rekenlessen. Het programma werkt intensief samen met het mbo en hbo en wo voor een goede overstap.

Succesfactoren

Voor de evaluatie van het programma spraken Berenschot en Regioplan met betrokken medewerkers en statushouders en is gekeken naar de doorstroom van statushouders naar en in het onderwijs. Daaruit blijkt dat het programma bijdraagt aan een succesvolle aansluiting met het Nederlandse onderwijs. Een van de belangrijkste succesfactoren daarbij is de intensieve en persoonlijke begeleiding vanuit de gemeente. Klantmanagers en een aparte scholingsbegeleider houden intensief contact met deelnemers, waarbij een persoonlijke band ontstaat. Hierdoor voelen statushouders zich gezien en gewaardeerd en kunnen eventuele knelpunten snel worden gesignaleerd en aangepakt. Ook het integrale en intensieve voorschakelprogramma, de regie op inburgering en de afstemming tussen professionals en organisaties droegen bij aan het succes.

Nieuwe Wet inburgering

Onder de nieuwe Wet inburgering krijgen gemeenten meer regie op inburgering en begeleiding van statushouders. Uit de evaluatie blijkt dat de huidige aanpak in de Leidse regio hier goed bij aansluit en een goede basis biedt voor de toekomstige inzet. Het onderzoek en de succesfactoren kunnen daarmee ook andere gemeenten inspireren voor de veranderopgave inburgering. Verder deed Berenschot enkele aanbevelingen voor de toekomstige aanpak in de Leidse regio om de project-JAS-aanpak verder te versterken en mogelijkheden van de nieuwe Wet inburgering te benutten.

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief