Berenschot begeleidde succesvolle subsidieaanvraag DUTCH

Berenschot begeleidde succesvolle subsidieaanvraag DUTCH bij Nationaal Groeifonds

Nieuws
Berenschot begeleidde succesvolle subsidieaanvraag DUTCH

Deel dit nieuwsartikel

Datum

07 juli 2023

Leestijd

2 minuten

Het Nationaal Groeifonds investeert € 132 miljoen in DUTCH (Digital United Training Concepts for Healthcare) voor de transformatie van (bij- en na)scholing van zorgprofessionals. Daarvan is € 48 miljoen direct toegekend. De overige € 84 miljoen is onder voorwaarden toegekend. De partners van DUTCH investeren zelf  ook € 48,4 miljoen. Berenschot begeleide DUTCH bij de subsidieaanvraag.

Transformatie van (bij- en na)scholing van zorgprofessionals door middel van schaalbare digitale leermiddelen,fysieke en virtuele simulatie, en zo voorkomen dat de zorg in Nederland vastloopt. Dat is de missie van DUTCH (Digital United Training Concepts for Healthcare), een collectief van umc’s, opleidingsinstellingen, topklinische en algemene ziekenhuizen, (technische) universiteiten en publieke en private partijen binnen Educational Technology (EdTech) en Medical Technology (MedTech). Berenschot begeleidde DUTCH bij de subsidieaanvraag bij het Nationaal Groeifonds.

Ambitie

De ambitie van DUTCH is om zo snel mogelijk de opleiding van zorgprofessionals te transformeren door vergroting van de opleidingscapaciteit en slimmer en efficiënter opleiden. Naast het vergroten van het verdienvermogen van betrokken partners en bedrijven, is het doel ook om personele tekorten in de zorg verminderen en de arbeidsproductiviteit te vergroten. Als eerste stap ontwikkelt DUTCH de mogelijkheden om in de opleidingen tot operatieassistent, anesthesiemedewerker en radiodiagnostisch laborant 50% van de huidige praktijkuren aan te bieden door middel van fysieke en/of virtuele simulatie.

Stimulans verdienvermogen

Het Nationaal Groeifonds richt zich op het vergroten van het verdienvermogen van Nederland. DUTCH draagt hieraan bij door het aanjagen van innovatie in snelgroeiende markten van onder meer Augmented Reality en Virtual Reality. Ook biedt DUTCH aanzienlijke maatschappelijke baten in de vorm van het terugdringen van personeelstekorten in de zorg, het verkorten van wachtlijsten, het verhogen van de arbeidsproductiviteit (door minder uitval van de beroepsbevolking) en het welzijn. Deze maatschappelijke effecten worden gewaardeerd op € 43 tot € 157 miljoen in 2035.

Aansturing collectief

Om de genoemde ambities te kunnen realiseren, diende DUTCH de subsidieaanvraag in bij het Nationaal Groeifonds. Berenschot begeleidde het consortium bij het op gestructureerde wijze komen tot de groeifondsaanvraag, het faciliteren van de tripartite consortiumbijeenkomsten en het onderbouwen van de businesscase. “Wij hebben een gedreven en op elkaar ingespeeld team ontmoet, dat samen staat én gaat voor het realiseren van innovatief opleiden, het was een plezier om de afgelopen maanden samen tot het succesvolle voorstel te komen’, aldus Geertje Koppers, managing consultant bij Berenschot. “Ook de komende tijd staan we het consortium bij om op weg naar 2024 een vliegende start te maken met het realiseren van de ambities.”

Blijf op de hoogte van onze laatste inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Gerelateerd

Meer weten?