Onderzoek werking schuldhulpstelsel | Berenschot nieuws

Berenschot onderzoekt werking schuldhulpstelsel

Nieuws
Berenschot onderzoekt werking schuldhulpstelsel

Deel dit nieuwsartikel

Datum

27 mei 2019

Leestijd

2 minuten

Eén van de maatregelen en acties van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om problematische schulden terug te dringen, was een verkenning van de doorstroming vanuit het minnelijke naar het wettelijke traject om te bezien of verbetering mogelijk is.

Berenschot onderzocht de werking van het huidige stelsel en signaleerde een aantal knelpunten. Maandag 27 mei 2019 werd het rapport ‘Aansluiting gezocht!’ aangeboden aan de Tweede Kamer, als bijlage bij de Kamerbrief over de voortgang van de brede schuldenaanpak.

Het onderzoek naar de aansluiting tussen de minnelijke schuldhulpverlening bij de gemeente en de wettelijke schuldsanering (Wsnp) werd uitgevoerd in opdracht van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister voor Rechtsbescherming. Doel van de verkenning is inzicht in de oorzaken van de daling van het aantal instromers in de wettelijke schuldsanering, zodat indien nodig passende maatregelen genomen kunnen worden. Voor de analyse reconstrueerde Berenschot eerst de oorspronkelijke beleidstheorieën achter de aansluiting en het bredere stelsel van schuldhulpverlening. Van daaruit werd de werking van het stelsel in de praktijk onder de loep genomen.

Knelpunten

“Uit onze analyse komen een aantal knelpunten naar voren die verklaren waarom de aansluiting op dit moment niet goed verloopt. De brede schuldenaanpak laat zien dat er vanuit ministeries, gemeenten en andere betrokken partijen veel aandacht is voor het verbeteren van de werking van de schuldhulpverlening”, aldus Bram Berkhout, senior managing consultant bij Berenschot en een van de onderzoekers. “Een mogelijke sleutel voor een effectievere minnelijke schuldhulpverlening en een betere aansluiting bij het wettelijk traject is in onze ogen het verbeteren van de positie van de schuldenaar. Ook andere lopende initiatieven van het ministerie van SZW, de VNG, de Werkgroep schulden en rechtspraak, en de NVVK kunnen hier een bijdrage aan leveren.”

De Tweede Kamer

De bewindspersonen hebben de Kamer toegezegd om op basis van de resultaten van het onderzoek van Berenschot te bekijken welke maatregelen mogelijk zijn op de korte en de lange termijn om de aansluiting tussen de minnelijke schuldhulpverlening en de wettelijke schuldsanering te optimaliseren. De Kamer zal hier na de zomer 2019 over geïnformeerd worden.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Meer weten?