Berenschot versterkt team energie en leefomgeving

Berenschot versterkt team energie en leefomgeving

Nieuws
Berenschot versterkt team energie en leefomgeving

Deel dit nieuwsartikel

Datum

14 oktober 2022

Leestijd

1 minuut

Met de komst van Sylvia Temminck en Willem Buunk verstevigt Berenschot de adviesgroep Energie & Leefomgeving. De twee ervaren adviseurs gaan aan de slag met het groeiende aantal complexe vraagstukken binnen de regionale energie- en warmtransitie en de fysieke leefomgeving, een markt waarop Berenschot al jarenlang met succes actief is.

Samenwerking en procesbegeleiding

Sylvia Temminck is op 1 oktober jl. gestart als managing consultant. Zij gaat zich toeleggen op complexe samenwerkingsvraagstukken en procesbegeleiding binnen de warmtetransitie. Temminck is afkomstig van adviesbureau Zanders Treasury & Finance Solutions waar ze als projectmanager, adviseur en procesbegeleider veel ervaring opdeed met samenwerking en procesbegeleiding rondom warmtenetten en energiestrategieën. Daarnaast heeft zij concrete producten opgeleverd voor het tegengaan van energiearmoede en het opzetten van energiebesparingshypotheken.

Jesse Wiltink, teamlead Regionale Energie- en Warmtestrategie bij Berenschot: “Sylvia beschikt over veel financiële expertise en ruime kennis van de energiesector. Bovendien heeft ze veel ervaring in het omgaan met uiteenlopende belangen in complexe politiek-bestuurlijke processen.”

Optimaal gebruik beschikbare ruimte

Ook Willem Buunk is op 1 oktober jl. in dienst getreden als managing consultant. Buunk werkte eerder als onderzoeker en adviseur aan de ontwikkeling van de ruimtelijke ordening en regionale samenwerking. De afgelopen vier jaar was hij als wethouder in de gemeente Bronckhorst verantwoordelijk voor de voorbereiding op de Omgevingswet en het opstellen van de omgevingsvisie. Hij leverde daarnaast een grote bijdrage aan vernieuwing van de regionale samenwerking in de Achterhoek. Als onderzoeker heeft hij onder andere de waardenbenadering.nl ontwikkeld, een methodiek die beleidsmatige en politieke keuzes over de fysieke leefomgeving ondersteunt.

Bij Berenschot gaat Buunk zich richten op vraagstukken in de fysieke leefomgeving en het maken van keuzes om optimaal gebruik te maken van de beschikbare ruimte. “Willem brengt een diepgaande kennis van ruimtelijke ordening en de Omgevingswet mee. Hij heeft ruime ervaring als wetenschappelijk onderzoeker, als adviseur en als bestuurder. Daarnaast is hij sterk in het ontrafelen van complexe samenwerkingsvraagstukken”, aldus André Oostdijk, teamlead Fysieke leefomgeving.

Gerelateerd

Meer weten?

Blijf op de hoogte van onze laatste inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief