Financiering Participatiewet en herijking Gemeentefonds | Berenschot nieuws

Financiering Participatiewet en herijking Gemeentefonds

Nieuws
Financiering Participatiewet en herijking Gemeentefonds

Deel dit nieuwsartikel

Datum

07 december 2022

Leestijd

1 minuut

De financiering van de Participatiewet gaat volgend jaar veranderen (herijking Gemeentefonds). Gemeenten krijgen langs drie routes geld van de Rijksoverheid: via het bijstandsbudget, Participatiebudget en de algemene uitkering in het gemeentefonds. Een belangrijk deel van het Participatiebudget gaat vanaf 2023 naar de algemene uitkering. En de middelen worden herverdeeld. Het is dan niet meer gemakkelijk te zien hoeveel geld gemeenten beschikbaar hebben voor de Participatiewet.

Cedris en Divosa

Cedris en Divosa gaven Berenschot opdracht om een handreiking en rekentool te ontwikkelen aan de hand waarvan berekend kan worden hoeveel geld gemeenten ontvangen voor de verschillende taken in de Participatiewet. De berichtgeving hierover kunt u vinden op de website van Cedris en op de website van Divosa.

Handreiking

Twee rekentools

  1. Aan de hand van deze rekentool kunt u berekenen hoeveel budget u in de algemene uitkering in het gemeentefonds kunt toerekenen aan de verschillende taken in de Participatiewet. De handreiking hierboven geeft vooral toelichting en uitleg bij deze tool.
  2. Deze rekentool stelt u in de gelegenheid om na te gaan hoeveel budget u in 2023 zou hebben ontvangen als er geen herijking van het gemeentefonds zou hebben plaatsgevonden en hoeveel budget u in 2023 ontvangt na de herijking.
Gerelateerd

Meer weten?

Blijf op de hoogte van onze laatste inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief