Handreiking vertrouwensherstel overheid | Berenschot nieuws

Handreiking: tijd voor minister van Uitvoering die opkomt voor burgers in de knel

Nieuws
handreiking overheid den haag

Deel dit nieuwsartikel

Datum

04 juni 2024

Leestijd

1 minuut

Drastische koerswijziging noodzakelijk voor terugwinnen vertrouwen in overheid.

Het vertrouwen in de overheid is de afgelopen jaren ernstig geschonden door meerdere schandalen, zoals de Toeslagenaffaire en de gevolgen van de gaswinning in Groningen. Adviesbureau Berenschot stelt dat de huidige veranderingen in de uitvoeringsprocessen te traag gaan en pleit daarom voor een drastische koerswijziging. In een handreiking aan het nieuwe kabinet worden concrete aanbevelingen gedaan om de kloof tussen politiek, beleid en uitvoering te dichten.

Eén van de belangrijkste voorstellen is de introductie van een minister voor Uitvoering die in de ministerraad als pleitbezorger voor de menselijke maat in de uitvoering fungeert en departementen ter verantwoording roept wanneer burgers in de knel komen.

Kramp

Robert Wester, adviseur openbaar bestuur bij Berenschot, legt uit: "Ondanks het rijksbrede programma 'Werk aan Uitvoering' blijven burgers nog te vaak in de kou staan. Beleidsontwikkeling wordt gedomineerd door macro-economische modellen en risicomijding  waardoor de belangen van burgers ondergesneeuwd raken. Dit zorgt voor complexe wetgeving en toenemende verantwoordingslasten voor professionals. Deze kramp en micromanagement moeten worden doorbroken."

Gelijkwaardig

Christiaan Gort, senior managing consultant bij Berenschot, benadrukt dat gemeenten en publieke dienstverleners een gelijkwaardige rol moeten krijgen in het besluitvormingsproces. "Professionals die dicht bij de burger staan, weten als geen ander hoe wetgeving effectief kan worden toegepast. Het UWV-experiment waarbij de sollicitatieplicht voor sommige uitkeringsgerechtigden tijdelijk werd opgeschort, is een goed voorbeeld van mensen centraal stellen in plaats van regels."

Verkokering

De adviseurs zien ook een noodzaak om het aantal toezichthoudende functies te verminderen en belemmerende regelgeving op te schonen. "De focus moet verschuiven naar de gehele beleidscyclus. Dus met minder nieuw beleid en meer versimpeling van het bestaande beleid op basis van signalen uit de praktijk”,  aldus Gort. "Dit vraagt om een minister die integraal stuurt op een fundamenteel andere verhouding tussen politiek, beleid en uitvoering en die de verkokering tussen ministeries doorbreekt."

In de media

Blijf op de hoogte van onze laatste inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief