Lerende aanpak voor mobiliteitstransitie | Berenschot nieuws

Lerende aanpak voor mobiliteitstransitie

Nieuws
Lerende aanpak voor mobiliteitstransitie

Deel dit nieuwsartikel

Datum

18 november 2021

Leestijd

1 minuut

Klimaatdoelen vertalen naar werken aan de mobiliteitstransitie op lokale en regionaal schaal is voor veel gemeenten en regio’s een grote uitdaging. In dit kader ontwikkelt Berenschot in samenwerking met DRIFT een leergerichte transitieaanpak voor de provincies Noord-Holland en Flevoland, de Vervoerregio Amsterdam en CROW.

Ondersteuning Regionaal Mobiliteitsprogramma Noord-Holland en Flevoland

In het Klimaatakkoord staan de nodige maatregelen om de huidige CO2-uitstoot terug te brengen naar nul in 2050. Denk aan maatregelen gericht op de overstap naar emissieloos vervoer en logistiek, een halvering van het aantal zakelijk gereden autokilometers en het stimuleren van deelmobiliteit. Om dit soort maatregelen in samenhang uit te voeren stellen alle regio’s in Nederland een Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) op. Daarbij is het lastig om het klimaatakkoord concreet te maken op lokaal niveau, onder meer vanwege tegenstrijdige belangen, capaciteitsproblemen of een gebrek aan kennis en middelen. Reden voor de provincies Noord-Holland en Flevoland, de Metropoolregio Amsterdam en CROW om Berenschot en DRIFT in te schakelen voor het uitvoeren van hun RMP. 

Vertaling naar andere regio’s

Vanuit een leerlab reflexieve monitoring, waarbij beleidsmakers in de lokale en regionale mobiliteitstransitie geholpen worden met het opzetten van een transitiegericht leerproces, worden dit najaar en begin 2022 ontwikkelingen in de Kop van Noord-Holland, Flevoland en de regio IJmond-Kennemerland gemonitord. Daarbij komen vragen aan de orde als: hoe ga je om met barrières, wat kun je leren van dit proces en hoe stuur je je aanpak bij? De lessen die daar geleerd worden, worden vervolgens door Berenschot en DRIFT in samenwerking met CROW vertaald naar andere regio’s in Nederland. De eerste uitkomsten worden begin 2022 verwacht.

Blijf op de hoogte van onze laatste inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Meer weten?