Regeldrukeffecten wetsvoorstel Wkkgz | Berenschot nieuws

Regeldrukeffecten wetsvoorstel Wkkgz in kaart gebracht

Nieuws
Regeldrukeffecten wetsvoorstel Wkkgz in kaart gebracht

Deel dit nieuwsartikel

Datum

20 juni 2023

Leestijd

2 minuten

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht zorgaanbieders onder andere hun eigen kwaliteit te bewaken, te beheersen en te verbeteren. Naar aanleiding van de vele kwaliteitsregistraties en de daarmee gepaard gaande hoge administratieve lasten voor zorgaanbieders, wordt de wet nu gewijzigd. In opdracht van het ministerie van VWS onderzocht Berenschot de regeldrukeffecten van het wetsvoorstel.

Definitie regeldruk

Regeldruk is een verzamelnaam voor kosten die samenhangen met administratieve lasten (om te voldoen aan informatieverplichtingen aan de overheid vanuit regelgeving) en inhoudelijke nalevingskosten (om te voldoen aan inhoudelijke eisen uit wet- en regelgeving). De voorgestelde wijziging van de Wkkgz regelt onder meer een (nieuw) register voor kwaliteitsregistraties bij het Zorginstituut met de verplichting voor zorgaanbieders om gegevens aan te leveren bij de in het register opgenomen kwaliteitsregistraties.

Gebrek aan standaardisering

Op basis van een regeldruktoets en een mkb-toets komt Berenschot tot vijf bevindingen. Ten eerste noemen deelnemers aan het onderzoek (registratiehouders, zorgaanbieders en dataverwerkers) het gebrek aan standaardisering en automatisering vaak als belangrijke oorzaak van regeldruk. “Zorgaanbieders verwachten dat het wetsvoorstel bijdraagt aan de noodzakelijke standaardisering en automatisering van de EPD’s die ook aan de orde is buiten de organisatie van kwaliteitsregistraties. Ze hopen dat het aanscherpen van de toetsingscriteria voor opname in het register van kwaliteitsregistraties hiervoor gaat zorgen”, aldus George Braam, managing consultant bij Berenschot.

Veel handmatig

Ten tweede blijken de verwachtingen uiteen te lopen over de vraag of de nieuwe ministeriële regeling leidt tot meer of minder kwaliteitsregistraties. “Verder leeft de zorg dat de wetswijziging ingrijpender is dan verwacht, omdat bij de verwerking van kwaliteitsregistraties door zorgaanbieders veel nog handmatig gebeurt”, aldus Braam. “EPD-leveranciers kunnen in hun ogen hier een belangrijke rol in spelen door ervoor te zorgen dat het bijhouden van de kwaliteitsregistraties goed aansluit op de zorgprocessen.”

Duidelijk maximum

Verder hopen deelnemers dat wijziging van de Wkkgz ertoe leidt dat ziekenhuizen overstappen van handmatige naar automatische verwerking van de aanlevering van gegevens. Braam: “Een belangrijk onderdeel hiervoor is het verder ontwikkelen van het gebruik van ZIB’s in samenwerking met de EPD-leveranciers alsook de beroepsgroepen.” Tot slot komt uit het onderzoek naar voren dat er een duidelijk maximum zou moeten komen op de hoeveelheid tijd en geld die wordt besteed aan kwaliteitsregistraties. “Het sturen op eenvoudige verwerking en standaardisatie zal namelijk enkel op korte termijn regeldruk besparen. Op de lange termijn zal, zonder het stellen van een maximum, door een toename van nieuwe kwaliteitsregistraties en daarmee gepaard gaande aanpassingen aan het EPD et cetera de besparing weer teniet worden gedaan.”

 

Blijf op de hoogte van onze laatste inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Gerelateerd

Meer weten?