Spelregels MIRT geactualiseerd | Berenschot nieuws

Spelregels van het MIRT geactualiseerd

Nieuws
Mobiliteit

Deel dit nieuwsartikel

Datum

10 oktober 2022

Leestijd

1 minuut

De spelregels voor het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) zijn aangepast en in lijn gebracht met actuele ontwikkelingen en inzichten. In dit proces is het Ministerie van IenW ondersteund door Berenschot. De geactualiseerde spelregels dienen ter vervanging van de spelregels uit 2016 en zijn op 20 september aangeboden aan de Tweede Kamer.

Het MIRT wordt continu geëvalueerd, in overleg met provincies, het IPO, VNG, de vervoerregio’s en de Unie van Waterschappen. Het gaat daarbij om het gehele totstandkomingstraject van projecten en programma’s in de fysieke leefomgeving: van identificatie van een opgave tot het zoeken, vinden en realiseren van de meest optimale en effectieve oplossing. Met het MIRT beoogt het Ministerie van IenW te komen tot een ‘vlotte, gezamenlijke en gefaseerde besluitvorming over projecten en programma’s in de fysieke leefomgeving, die mogelijk (mede) kunnen worden bekostigd uit het Mobiliteitsfonds en Deltafonds’, aldus de begeleidende Kamerbrief.

De reden van de actualisatie is de inwerkingtreding van de Wet Mobiliteitsfonds op 1 juli 2021 en de aankomende Omgevingswet. Andere onderdelen van de actualisatie betreffen de in 2019 uitgevoerde Evaluatie Spelregels MIRT en de Proeftuinen Mobiliteitsfonds. Daarbij zijn de nieuwe MIRT-spelregels in lijn gebracht met de Wet Mobiliteitsfonds en de daaraan gekoppelde formuleringen en werkwijze(n), waarbij niet het denken in infrastructuuroplossingen centraal staat maar het denken in mobiliteitsoplossingen. Daarnaast is er meer expliciet aandacht besteed aan de periode voorafgaand aan een verkenning, het borgen van kosten- en risicobeheersing, duurzaamheid, programmatisch werken en adaptiviteit. Verder zijn de spelregels beknopter en eenvoudiger opgeschreven.

Gerelateerd

Meer weten?

Blijf op de hoogte van onze laatste inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief