Mobiliteitspodcast | Berenschot podcasts

Berenschot Mobiliteitspodcast

Podcast
Berenschot Mobiliteitspodcast

Deel deze podcast

Datum

07 juli 2022

Welkom bij de Berenschot mobiliteitspodcast. In deze podcast onderzoeken we de toekomst van mobiliteit. In deze serie podcasts gaan we op zoek naar de manieren waarop we ons in de toekomst gaan verplaatsen.

Wim van der Camp

Aflevering 10: Internationale treinen

In deze aflevering van de Berenschot Mobiliteitspodcast spreken Annemijn te Velde en Tim Geraedts met Wim van der Camp over wat ervoor nodig is om deze randvoorwaarden te realiseren. Het gaat daarbij niet alleen over harde voorwaarden zoals snellere treinen en méér spoor, maar ook de minder tastbare onderwerpen zoals comfort, principe keuzes en de lobby in het Europese Parlement komen aan bod.
Arne Schaddelee en Dieneke Mooiman

Aflevering 9: De mobiliteitstransitie vanuit provinciaal perspectief.

Te gast is Arne Schaddelee, Gedeputeerde van Provincie Utrecht, met in zijn portefeuille het thema mobiliteit. Berenschotadviseurs Derck Buitendijk en Dieneke Mooiman reflecteren samen met Arne Schaddelee op wat de mobiliteitstransitie op lokaal niveau betekent en wat daarvoor nodig is. Hoe kijkt de Provincie Utrecht tegen de verduurzaming van mobiliteit aan en waar zetten ze op in?
Dieneke Mooiman en Vera Mulder

Aflevering 8: Nationale conferentie Duurzame mobiliteit

In deze aflevering nemen we u mee naar de Nationale Conferentie Duurzame Mobiliteit, die op 15 november ’21 in Den Haag plaatsvond. Dieneke Mooiman en Vera Mulder waren speciaal voor deze podcast op locatie aanwezig en gaan met een vijftal sprekers in gesprek over uiteenlopende thema’s op het gebied van duurzame mobiliteit. Hoe verduurzamen we bestaande mobiliteit en geven we het mobiliteitssysteem van de toekomst vorm?

Te gast (in volgorde): Kees Hansma (Plv. Directeur Duurzame Mobiliteit bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), Nanja Piek (Hoofd Unit Algemeen Beleid Duurzame Mobiliteit bij Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), Arlette van Gilst (Programmamanager Fiets bij Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), Rik Braams (Innovation Officer & PHD Student ‘Onderzoek naar de rol van de overheid bij innovatie en transitie’), en Gerdien de Vries (Associate Professor at Technische Universiteit Delft).

Paul Gerretsen (Vereniging Deltametropool)

Aflevering 7: Mobiliteit en verstedelijking: kan dat op een duurzame manier samen?

Te gast is Paul Gerretsen, hoofdontwerper op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en architectuur bij Vereniging Deltametropool.

Derck Buitendijk is senior managing consultant op het gebied van de fysieke leefomgeving (infrastructuur, mobiliteit en ruimte, energie, natuur en milieu) bij Berenschot.
Anton Poelarends is senior consultant op het gebied van wonen, ruimtelijke ordening en mobiliteit.

Richard Emmerink, directeur Strategy & Airport Planning (Schiphol)

Aflevering 6: Duurzame luchtvaart, een paradox?

Te gast is Richard Emmerink, directeur Strategy & Airport Planning bij Schiphol.

Derck Buitendijk is senior managing consultant op het gebied van de fysieke leefomgeving (infrastructuur, mobiliteit en ruimte, energie, natuur en milieu) bij Berenschot.

Jeroen Gemke is geassocieerd consultant bij Berenschot. Na de afgelopen drie decennia binnen spoor- en luchtvaartbedrijven gewerkt te hebben, houdt hij zich nu bezig met complexe verandertrajecten, strategie en uitdagingen in het brede mobiliteitsveld.

Annemijn te Velde is junior consultant bij Berenschot, en zet zich in voor een duurzame toekomst in het mobiliteitsveld en de fysieke leefomgeving.

Siebe Riedstra (ABD-TOPConsult, VWS)

Aflevering 5: Over mobiliteit in kabinetsformaties

Derck Buitendijk en Menno Olman reflecteren samen met Siebe Riedstra op de lopende kabinetsformatie en de plaats van mobiliteit daarin. Siebe Riedstra is momenteel interim-secretaris generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en directeur van ABD-TOPConsult.

Fleur Gräper (provincie Groningen en IPO)

Aflevering 4: Over de toekomst van het openbaar vervoer

Onze adviseurs Derck Buitendijk en Kaj Mook gaan in gesprek met Fleur Gräper over de ambities en plannen uit het Toekomstbeeld Openbaar Vervoer (TBOV). Fleur Gräper is gedeputeerde Mobiliteit van de provincie Groningen en tevens Voorzitter van de Adviescommissie Mobiliteit van het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Peter van der Knaap (SWOV)

Aflevering 3: Over verkeersveiligheid

In deze aflevering gaan we met Peter van der Knaap -directeur van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)- in gesprek over zijn visie op verkeersveiligheid.

Marjon Kaper (ANWB)

Aflevering 2: Over de toekomst van het internationaal spoorvervoer

In de tweede aflevering spreken we Marjon Kaper, directeur Vakantie en Vrije tijd bij de ANWB. Derck Buitendijk en Wouter Metzlar bevragen haar over de toekomst van het spoorvervoer en de manier waarop we zakelijk en privé met reizen omgaan.

Derk Loorbach (DRIFT)

Aflevering 1: Over de race naar 0 emissie

In de pilot aflevering spreken we Derk Loorbach, hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit. Berenschot-adviseurs Derck Buitendijk en Rens Baltus bevragen hem over de de 'race naar nul emissie'.

Blijf op de hoogte van de laatste inzichten

Meld u aan voor onze nieuwsbrief