Hans Dusseldorp, Managing consultant | Berenschot

Managing consultant

Hans Dusseldorp

Ik help organisaties graag met een passende organisatiestructuur en bijbehorende passende belonings- en performancemanagementinstrumenten om hen optimaal te kunnen laten functioneren.
Afbeelding - Hans Dusseldorp

Over Hans

Een goede organisatiestructuur en bijpassende beloning maakt integraal onderdeel uit van bijna elke hr- activiteit. De onderlinge afstemming en integratie is cruciaal voor een goed werkende – modern en dus kort cyclisch van karakter - performance-cyclus. Organisatieprocessen, coördinatiemechanismen, functies, functiewaardering (USB, JPS+, FUWASYS varianten, etc.) rollen, competenties, salarisstructuren, beoordelingsinstrumenten e.d. zijn belangrijke instrumenten om uw organisatie vorm te geven, inhoudelijk goed te laten presteren én daardoor een succes te laten zijn.

Ik adviseer in projecten omtrent het beloningsbeleid, organisatie-inrichting, benchmarking, functies en rollen, functiewaardering in de non-profit en de profitsector in Nederland en bedrijven die Europese organisatieonderdelen hebben. Ik leid de projecten en stuurt hierbij interne en externe collegae aan om gezamenlijk tot een optimaal product/dienstverlening te komen in overeenstemming met de eerder geformuleerde opdracht. Verder ben ik tevens coördinator gesprekken USB vakorganisaties.

Gerelateerde inzichten