Nikki Overkleeft, Consultant | Berenschot

Consultant

Nikki Overkleeft

Ik zie het lerend vermogen en de wendbaarheid van organisaties als één van de belangrijkste succesfactoren om de uitdagingen de baas te blijven in een continu veranderende omgeving. Bewust bezig zijn met het leren van én met elkaar is nodig om (nog) beter te presteren als collectief.
Afbeelding - Nikki Overkleeft

Over Nikki

De afgelopen jaren heb ik organisaties in diverse sectoren ondersteund bij het ontwerpen en inrichten van een goede infrastructuur voor leren en ontwikkelen. Ik ben sterk in het vertalen van de organisatiedoelen naar de ontwikkeling van het menselijk kapitaal en het maken van een passend aanbod. Daarbij zijn veelvoorkomende thema’s: het creëren en ondersteunen van een leven lang leren van mensen, teamleren- en samenwerking, leidinggeven aan leren en een optimale leercultuur.  

In mijn projecten bij opdrachtgevers zie ik dat de investering in leren en ontwikkelen van grote invloed is op hun organisatiedoelstellingen en performance. Daarbij vergroot het ook het werkplezier, de betrokkenheid en duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers.

Ik haal mijn werkplezier uit het ontwerpen en ontwikkelen van impactvolle (blended) leerprogramma’s voor organisaties. En als procesbegeleider in verandertrajecten waarbij ik groepen begeleid met mijn creatieve aanpak om te komen tot vernieuwende oplossingen voor hun uitdagingen. Mijn enthousiasme en overtuigingskracht zet ik in om draagvlak te creëren en stakeholders te betrekken bij dit proces. Ik geloof namelijk in de kracht van samenwerking, waarbij ieders inbreng wordt gebruikt om te zien én te doen wat er daadwerkelijk nodig is.