Leren en ontwikkelen: arbeidsmobiliteit ten top | Berenschot

Dienst

Leren en ontwikkelen

De eisen die aan bedrijven en medewerkers worden gesteld blijven in een hoog tempo veranderen. Het blijven leren en ontwikkelen van kennis en vaardigheden is een eerste vereiste om mee te kunnen bewegen met deze veranderingen.
Berenschot.Shared.Models.GridModels.HeaderWithSuperTextGridModel

Succesvolle medewerkers leiden tot succesvolle organisaties. Je kunt je bedrijf niet inrichten op verandering en innovatie zonder serieus te kijken naar welke competenties en  mensen nu en in de toekomst nodig hebben. Het draait om een andere manier van omgaan met (kennis) ontwikkeling en het stellen van prioriteiten. Dit vraagt om aandacht voor een permanente leercultuur zodat je daarmee voor de toekomst ook echt het verschil maakt.

Meer weten over leren en ontwikkelen?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Leren als onderdeel van strategie

Leren en ontwikkelen moet aansluiten bij de strategie en ambitie van de organisatie. Door de juiste vertaling te maken naar kennis en vaardigheden om de strategie te realiseren. Het in kaart brengen van deze vertaling doen we onder andere aan de hand van een strategisch ontwikkelingsplan. Snel en adequaat ontwikkelen van nieuwe competenties is belangrijker dan ooit. Daarbij is een belangrijke vraag, welke kwaliteiten kunnen mensen makkelijk en snel ontwikkelen en welke moet op een andere manier worden verworven? 

Inzicht in de juiste skills

Bepaal de uitgangssituatie, welke medewerkers zitten al op niveau, welke nog niet en wat moeten ze leren? Een skillsmatrix en competentiehandboek zijn belangrijke hulpmiddelen om inzicht te krijgen in wat er nodig is om de ontwikkeling van medewerkers in lijn te brengen met de organisatiedoelen.

Continu leren als constante factor

Het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling zorgt niet alleen voor ontwikkeling van medewerkers als individu, maar ook voor ontwikkeling van teams en organisaties. Het inspelen op veranderingen en aanpassen aan nieuwe omstandigheden en inzichten is de laatste jaren voor elke organisatie steeds belangrijker geworden. Wanneer continue ontwikkeling centraal staat, zorg je ervoor dat iedereen beter om kan gaan met deze veranderingen. Het is geen apart traject dat mensen naast hun werkzaamheden doen, maar een integraal onderdeel van het werk.

Leercultuur

Leren op de werkplek gaat ook over samenwerking. Het is cruciaal om samen te kunnen werken met een groot aantal verschillende specialisten in projectteams die allemaal gefocust zijn op de uitkomst. Jongeren die de arbeidsmarkt betreden willen hun tijd doorbrengen in een aangename, gezonde omgeving die hen de mogelijkheid biedt voor persoonlijke ontwikkeling. Hyperspecialisten die liever alleen werken, passen misschien niet in deze nieuwe bedrijfsstructuur, hoewel er ook ruimte moet zijn voor hun waardevolle vaardigheden. 

Het is belangrijk om de motivaties van elke persoon te herkennen, evenals zijn specialismen. Door telkens binnen een training rekening te houden met specifieke behoeftes van het individu, kun je de beste motivatie en bijdrage van elk individu verwachten.

Digitalisering van leren en ontwikkelen

Leren doe je niet alleen op de werkplek of in een trainingsruimte. Idealiter kunnen medewerkers plaats- en tijdonafhankelijk werken aan hun ontwikkeling. Zet waar mogelijk online leermiddelen in of werk met een platform om ontwikkeling van medewerkers te monitoren.