Pepijn van der Beek, Senior consultant | Berenschot

Senior consultant

Pepijn van der Beek

Als ik me in een vraagstuk vastbijt laat ik pas los als ik het opgelost heb. In mijn aanpak ben ik analytisch, pragmatisch en resultaatgericht, daarbij het gewenste resultaat niet uit het oog verliezend.
Afbeelding - Pepijn van der Beek

Over Pepijn

Binnen Berenschot werk ik gepassioneerd aan het verbeteren van het openbaar bestuur door bestuurskundige inzichten en de praktijk met elkaar te verbinden. Ik richt mij in het bijzonder op samenwerkingsvraagstukken: binnen én tussen overheden en tussen inwoner en overheid.

De kern van mijn werk richt zich vaak op de vraag: waarom samenwerken en hoe dit verstandig te organiseren? Concreet help ik u graag met maatschappelijk relevante vraagstukken op het gebied van de (kaderstellende en controlerende) rol van de raad, regionale samenwerking, participatie en stelsels. 

Heb je vragen of wil je kennismaken? Neem contact met mij op via LinkedIn of stuur mij een e-mail (p.vanderbeek@berenschot.nl).

Gerelateerde inzichten