Peter Teunisse, Geassocieerd consultant | Berenschot

Geassocieerd consultant

Peter Teunisse

Ik ben werkzaam als organisatieadviseur voor provincies, samenwerkingsverbanden en gemeenten. De afgelopen 30 jaar heb ik strategie-, organisatie- en bedrijfsvoeringsadvies gegeven op bestuurlijk en concernniveau en op directie- en managementniveau voor diverse beleidsvelden.
Afbeelding - Peter Teunisse

Over Peter

Mijn benadering is altijd om vanuit een scherpe analyse de juiste expertises bij elkaar te brengen om een opgave te tackelen. Ik  combineer daarbij  een analytische brede blik voor strategie, processen en structuur met een zeer mensgerichte benadering. Naast de uitvoering van projecten heb ik veel ervaring met het leiden en organiseren van  werksessies en conferenties voor bestuur, directie, management en medewerkers in publieke organisaties.

Tot voor kort werkte ik als senior director bij PwC. Vanaf 1998 ben ik verantwoordelijk geweest voor het organisatieadvies voor provincies en gemeenten binnen PwC NL en heb ik vele projecten geleid. Ook heb ik zo'n 12 jaar internationaal onderzoek gedaan naar succesvolle lokale overheden en regio´s. Vanaf 1 mei 2021 ben ik als geassocieerd consultant verbonden aan Berenschot vanuit mijn bedrijf TeunisseAdvies.

Berenschot werkt intensief samen met een aantal zelfstandige professionals. Deze geassocieerd consultants hebben geen dienstverband bij Berenschot maar zijn wel nauw betrokken bij Berenschot. Zij worden op tijdelijke basis ingezet bij opdrachten vanwege hun specifieke kennis en vaardigheden.

Gerelateerde inzichten