Pieter Strackx, Managing consultant | Berenschot

Managing consultant

Pieter Strackx

Meten, vergelijken en verbeteren van bedrijfsvoering
Afbeelding - Pieter Strackx

Over Pieter

De wereld verandert in een ijzingwekkend snel tempo. Organisaties die hun voortbestaan willen verzekeren, zien zich genoodzaakt wendbaar te zijn in het maken van nieuwe strategische keuzes, he t doorvoeren van kostenbesparingen, het implementeren van efficiëntieverbeteringen, ... en dit alles in een maatschappij waarin het aantal langdurig afwezigen omwille van burn-outs, bore-outs, ... nog nooit zo hoog is geweest.

Het is mijn passie om, binnen bovenstaand spanningsveld, organisaties te begeleiden bij het maken van haalbare strategische keuzes en deze te vertalen in een zo optimaal mogelijke organisatie-inrichting (wie, wat, waar, waarom en hoeveel?). Het is mijn overtuiging dat efficiëntieverbetering en werktevredenheid hand in hand kunnen gaan.

Bij het samenwerken met anderen draag ik authenticiteit, menselijkheid en “normaal doen” hoog in het vaandel. Ik geloof niet in de alleswetende bedrijfsadviseur die eventjes komt vertellen hoe het allemaal beter kan. Duurzame organisatieverandering groeit van binnenuit. Samen weten we meer.

Als adviseur zet ik daarom in op het challengen van leidinggevenden en medewerkers, het in vraag stellen van historische en/of irrationele organisatiekeuzes, het creëren van openheid en het realiseren van verandering met nauwe betrokkenheid van alle stakeholders. Ik hanteer daarbij graag een no-nonsense en nuchtere stijl. Voetjes op de grond, mouwen opstropen en samen gaan voor de beste oplossing.