Steven Blok | Berenschot

Junior consultant

Steven Blok

Gefascineerd in ingewikkelde puzzels. Ik ben gedreven om de essentie van een vraagstuk inzichtelijk te maken met oog voor de geldende context.
Afbeelding - Steven Blok

Over Steven

De democratie is constant in ontwikkeling. Als Berenschotter draag ik bij aan verbeterd inzicht in de democratische vraagstukken waar we als heel Nederland mee te maken hebben. Op zowel lokaal als landelijk niveau veranderen de verhoudingen tussen overheden en inwoners. Ik help deze overheden en inwoners nieuwe wegen te vinden of oude te herontdekken in al deze veranderingen. 

Naast adviseur bij Berenschot ben ik promovendus aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en ik doe daar wetenschappelijk onderzoek naar burgerinitiatieven / commons, collectieve actie en publiek waarde. Met een stevig repertoire aan bestuurskundige en sociologische kennis breng ik prangende publieke vraagstukken een stap verder op weg naar een gepaste oplossing. 

 

Gerelateerde inzichten