Artificial intelligence (AI) | Berenschot

Dienst

Artificial intelligence (AI)

Wij helpen u om AI op een verantwoorde manier voor uw organisatie te laten werken.
Afbeelding - Artificial intelligence (AI)

De ontwikkelingen rond AI gaan razendsnel en de beloftes zijn groot. Wellicht vraagt u zich af hoe u deze ontwikkelingen moet duiden en of het verstandig is om aan te haken. En op welke manier dat dan in te passen is  in uw organisatie. Mogelijk bent u al een stap verder met AI en bent u benieuwd naar manieren om hiermee écht toegevoegde waarde voor uw organisatie te realiseren. Zodat u AI daadwerkelijk kunt integreren in het proces.

Wij helpen u bij het ontwikkelen van een strategie én de realisatie van een AI-oplossing. Daarvoor kunt u een beroep doen op onze experts op het gebied van onder meer projectmanagement, AI, algoritmes, data, bestuurskunde, security en privacy. Zij zijn thuis in verschillende sectoren, waaronder de overheid en zorg. Op deze manier kunnen we uw vraag vanuit verschillende invalshoeken benaderen, met kennis van uw sector.

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Onze dienstverlening

Onderzoek kansen en risico's

Het verkennen van de mogelijkheden binnen uw organisatie om met AI aan de slag te gaan, waarbij we ook rekening houden met ethiek, risico’s en publieke waarden. We onderzoeken waar kansen liggen voor toepassingen en welke randvoorwaarden daarbij horen.

Ontwikkeling visie en strategie

Wij helpen u bij het bepalen van uw innovatiestrategie vanuit de behoefte en ambitie van uw organisatie. We bedenken hier passende technische oplossingen voor, met AI als één van de mogelijkheden. Ook kunnen we u ondersteunen bij het opstellen van een concreet plan van aanpak, om uw strategie om te zetten in concrete acties.

Realisatie

Dit loopt van de onderzoeksfase naar requirements tot de daadwerkelijke implementatie van een AI-tool en alle stappen ertussen. Binnen dit proces is het belangrijk om te snappen wat er nu écht gebeurt, het gaat om complexe materie. Onze ervaren projectmanagers kunnen u helpen bij de uitvoering en realisatie van dergelijke digitale trajecten.

Trainingen

We bieden inspirerende workshops over de toepassing van AI binnen verschillende domeinen, zoals zorg en overheid. Maar ook binnen uw eigen organisatie, bijvoorbeeld om medewerkers te informeren en te inspireren om zelf, op verantwoorde wijze, met AI aan de slag te gaan. Of ze te leren hoe ze bij het ontwikkelen van AI-toepassingen rekening kunnen houden met bijvoorbeeld bias. Mocht u andere wensen hebben, dan ontwikkelen we graag samen met u een training op een specifiek onderwerp.

AI-ACT

Deze (nog niet goedgekeurde) nieuwe wet vanuit de EU stelt eisen aan AI-toepassingen, voor zowel ontwikkelaars als bedrijven die deze toepassingen inzetten. Wij kunnen helpen met een (fit-gap-)analyse of een impact-assessment om inzicht te krijgen in de huidige situatie en welke stappen u moet zetten om aan deze wet te voldoen.