Goede bestuurscultuur | Berenschot Dienst

Dienst

Goede bestuurscultuur

Goed bestuur eist een bestuurscultuur die het werk zo prettig mogelijk maakt en die houvast biedt in moeilijke tijden. Wij helpen u een goede start te maken.
bestuurscultuur

Goed besturen is geen sinecure. Het eist doortastendheid én samenwerking. De samenleving verwacht dat het bestuur de menselijke maat nastreeft en maatwerk levert, maar ook dat er geen willekeur is en dat handelen voldoet aan de regels van integriteit en fatsoen. Wat is wel en niet toegestaan en hoe ga je om met het grote grijze gebied?

Ook wordt het klimaat waarin raadsleden, bestuurders en ambtenaren werken er niet makkelijker op. Verschillen worden vergroot en de sfeer wordt soms harder. Door de digitale revolutie is er veel meer informatie en wordt bestuur steeds transparanter. Misstanden komen sneller aan het licht, maar dat geldt ook voor veronderstelde misstanden. Al deze ontwikkelingen vraagt om steeds meer weerbaarheid van raadsleden en wethouders. 

Meer weerbaarheid door een goede bestuurscultuur

Om de weerbaarheid van raadsleden en wethouders te versterken is een goede bestuurscultuur een vereiste. Berenschot werkt met gemeenten aan die bestuurscultuur. Niet alleen achteraf door misstanden te constateren, maar vooral ook vooraf: door risico’s te verkennen en door afspraken te maken. Zo neemt de weerbaarheid toe.

Een goede start maak je als...

  1. De raadsleden zich bewust zijn van de regels en de risico’s. Er moeten afspraken zijn over hoe met elkaar om te gaan
  2. De bestuurders gescreend zijn en zich bewust zijn van de regels en de risico’s
  3. De bestuurders afspraken hebben over hoe ze met het grijze gebied omgaan
  4. De raadsleden bestuurders elkaars gerichtheden kennen zodat ze weten waarom een persoon redeneert zoals hij redeneert
  5. De bestuurders en het topmanagement weten wat ze wel- en niet van elkaar mogen verwachten in de samenwerking
  6. Het topmanagement een programma heeft om weerbaarheid in de organisatie te versterken
Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Met welke oplossingen kunnen we u helpen?

Raadsbijeenkomst integriteit

We verzorgen een interactieve bijeenkomst over de harde en zachte kant van integriteit en over de omgang met persoonlijke belangen.

College bijeenkomst integriteit

We verzorgen een interactieve bijeenkomst waarin collegeleden kennismaken met de regels, met het grote grijze gebied en met elkaars redeneringen.

Samenwerkingsafspraken college en ambtelijke organisatie

We begeleiden bijeenkomsten waarin rollen, verantwoordelijkheden en verwachtingen wederzijds worden verkend en vastgelegd. Zo wordt vanuit gelijke verwachtingen gestart.

Versterken van weerbaarheid

We helpen gemeenten met het opzetten van een programma om de ambtelijke weerbaarheid te vergroten.

Inzichten

Gerelateerde inzichten