Adviesvaardigheden, de verdieping | Berenschot Academy

Diensten

Adviesvaardigheden, de verdieping

In deze training leert u zichzelf als adviseur nog steviger te profileren. U vergroot uw impact en kunt zelfstandig complexe adviestrajecten begeleiden.

Afbeelding - Adviesvaardigheden, de verdieping

Om uw impact als adviseur te vergroten is het van belang de vertrouwensrelatie met opdrachtgevers verder te verstevigen. Hiertoe wilt u uw persoonlijke eigenschappen en kwaliteiten nog beter te benutten. Bovendien wilt u uw stijl optimaal afstemmen om specifieke situaties. En effectief omgaan met weerstand. In elke situatie wilt u steeds weer de juiste strategie en beïnvloedingsstijl kiezen en toepassen om uw impact te vergroten. In deze training krijgt u meer inzicht in uw profiel als adviseur en uw sterke en ontwikkelpunten.

Duur
5 dagen
Investering
€ 3.740,-
Locatie(s)
Utrecht
Over de opleiding

Adviesvaardigheden, de verdieping

Voor wie?

Deze training is ontwikkeld voor adviseurs met ervaring en hun impact verder willen vergroten en zelfstandig complexe adviestrajecten willen begeleiden. De training is zowel geschikt voor externe adviseurs die werkzaam zijn bij een adviesbureau als voor interne adviseurs (staf- en ondersteunende diensten).

Resultaat

Na afloop van deze training heeft u grondig inzicht gekregen in uw profiel, rol en positie als adviseur. U beschikt over meer zelfkennis en heeft gereflecteerd op uw gedrag als adviseur. U bent zich nog nadrukkelijker bewust van uw gedrag, de wijze waarop u uw rol en als adviseur invult en de mate waarin u dit effectief doet. U weet de vertrouwensrelatie met opdrachtgevers verder te verstevigen. Daarbij kunt u uw stijl van adviseren en beïnvloedingsstijlen afstemmen op verschillende situaties. Hiermee kunt u zichzelf als adviseur nog nadrukkelijker profileren en positioneren. U bent daarnaast in staat om op een effectieve wijze om te gaan met weerstanden en tegenspel van stakeholders.

Programma

Dag 1 - Persoonlijke talenten en overtuigingen als adviseur

 • Inzicht in persoonlijke talenten, drijfveren en ambities
 • De persoonlijke invloed van persoonlijke normen, waarden en overtuigingen
 • Reflectie op eigen handelen als adviseur
 • Helpende en belemmerende gedachten

Dag 2 - Essentiële vaardigheden van een adviseur: contracteren

 • De essentie van het adviesvak (Werkmodel Advisering)
 • Het verbinden bij en contracteren van de opdrachtgever
 • Verkennen en kleurbekennen
 • Verwachtingen (= succes) beheren

Dag 3 - Essentiële vaardigheden van een adviseur: impact en impact

 • Stakeholdermanagement
 • Beïnvloedingsstijlen en de expertvalkuil
 • Beïnvloedingsvaardigheden en authenticiteit

Dag 4 - Interactie met de opdrachtgever: presenteren en onderhandelen

 • Presenteren van een plan van aanpak
 • Onderhandelen met de opdrachtgever
 • Advies uitbrengen

Dag 5 - Interactie met de opdrachtgever: omgaan met weerstand

 • Omgaan met weerstand en conflicthanteren
 • Achterhalen van conflicterende belangen
 • De vertrouwensformule
 • Afronding van een adviestraject

Werkwijze

Tijdens deze training gaat u via praktijkgerichte oefeningen, zelf ingebrachte casuïstiek en simulaties flink reflecteren op uw rol en positie als adviseur. Door te oefenen werkt u actief aan het verbeteren van uw adviesvaardigheden in verschillende situaties. U wordt zich daardoor nadrukkelijk bewust van uw houding en gedrag en leert u uw stijl en kwaliteiten nog beter te benutten. Verschillende theoretische modellen geven houvast. Verder maken wij gebruik van werkvormen voortkomend uit de Voice Drama en Rationele emotionele training. Tijdens de training trekt u nauw op met één van de andere deelnemers, waarbij u reflecteert op uw eigen gehandeld en persoonlijke leerdoelen. Bovendien helpt u elkaar om de lesstof in de praktijk ook echt te passen.

Te behalen

Na afloop van deze leergang ontvangt u van Berenschot een officieel certificaat.

Data

Waar en wanneer

10 oktober, 7 november, 21 november, 12 december 2024 & 9 januari 2025
van 09:30 tot 17:00 uur
Utrecht
Investering

Uw investering

Opleidingskosten
€ 3.295,00
Arrangementskosten
€ 445,00
Totaal
€ 3.740,00

Omdat Berenschot is ingeschreven is bij het Register Kort Beroepsonderwijs kunnen wij, als organisatieadviesbureau, opleidingen btw-vrij aanbieden. Om administratieve lasten te kunnen dekken hanteren we bij btw-vrije producten en diensten een toeslag van 5% over de opleidings- en arrangementkosten.

Inschrijven

Direct online inschrijven

{{$index + 1}}. {{step.Title}}
{{step.Title}}
{{option.Title}}
{{option.Description}}
{{option.Price | formatPrice}}
Totaalprijs nog niet bekend Totaalprijs {{totalPrice() | formatPrice}} Alle bedragen zijn excl. 21% btw Alle bedragen zijn excl. 5% toeslag