Adviesvaardigheden voor startende adviseurs | Berenschot Academy

Diensten

Adviesvaardigheden voor startende adviseurs

In deze zesdaagse training leert u zichzelf als adviseur stevig te profileren. Zo wint u het vertrouwen van opdrachtgevers en worden uw adviezen overgenomen. Ervarend leren staat centraal.

Berenschot.Shared.Models.GridModels.HeaderWithSuperTextGridModel

U wil opdrachtgevers van professioneel advies voorzien. Kennis van zaken alleen is daarvoor niet voldoende. Het vraagt specifieke adviesvaardigheden om anderen te overtuigen van uw voorstellen, plannen en ideeën. U oefent in deze training met uiteenlopende klantsituaties. Zo leert u alle basisvaardigheden toe te passen, waarover een professioneel adviseur moet beschikken. Daarmee kunt u zichzelf als adviseur stevig profileren, leert u een goede relatie op te bouwen met opdrachtgevers en zorgt u ervoor dat uw adviezen ook daadwerkelijk worden overgenomen.

Duur
6 dagen
Investering
€ 3.786,-
Locatie(s)
Utrecht
Over de opleiding

Adviesvaardigheden voor startende adviseurs

Voor wie is de training?

Deze training is ontwikkeld voor (startende) adviseurs die willen beschikken over alle basisvaardigheden van een professioneel adviseur. De training is zowel geschikt voor interne adviseurs (staf- en ondersteunende diensten) als voor externe adviseurs die werkzaam zijn bij bijvoorbeeld een adviesbureau.

Resultaat

Na afloop van deze training heeft u een helder beeld van uw rol en positie als adviseur (in uw werksituatie). U beschikt over alle basisvaardigheden waarover een professioneel adviseur moet beschikken in de verschillende fasen en stappen van het adviesproces. Zo kunt u zichzelf op de juiste wijze presenteren, leert u actief te luisteren, kunt u effectief gebruik maken van feedback en achterhaalt u de vraag achter de vraag. U wisselt daarnaast eigen casuïstiek uit. Zo leert u met én van elkaar.  Door deze vaardigheden toe te passen kunt u zich stevig profileren en weet u een goede relatie op te bouwen met uw opdrachtgevers. Zo wint u aan vertrouwen en zorgt u ervoor dat uw adviezen ook daadwerkelijk worden overgenomen en in de praktijk worden gebracht.

Programma

Het programma bestaat uit drie blokken en ziet er als volgt uit:

Blok 1 - Ik als adviseur: uzelf positioneren, relatie(s) opbouwen, informatie ophalen

 • Persoonlijke SWOT
 • Verschillende conflicthanteringsstijlen en voorkeursstijlen
 • De kunst van de kennismaking (inclusief persoonlijke pitch)
 • Structuur aanbrengen tijdens het intakegesprek met de opdrachtgever
 • Het opbouwen van de relatie met de opdrachtgever
 • Efficiënt samenwerken, ook als de samenwerking dreigt vast te lopen
 • Effectief feedback geven en ontvangen
 • Persoonlijke effectiviteit, time management en het slim organiseren van project(en)
 • Adviesateliers: middels simulaties oefenen met open/gesloten vragen, het verzamelen van relevante informatie en actief luisteren, samenvatten en doorvragen, krachtig de boodschap neerzetten

Blok 2: Ik & de klant: opdracht bepalen, contracteren, waarde leveren.

 • Het aansluiten bij en contracteren van de opdrachtgever
 • Weten hoe je echt meerwaarde levert
 • Omgaan met weerstand en lastige situaties
 • Het opstellen van je persoonlijke profielschets
 • Reflecteren op je persoonlijke leerdoelen en casuïstiek
 • Geheime opdracht
 • Adviesateliers: middels simulaties oefenen met het achterhalen van de vraag achter de vraag, het omgaan met ontevreden opdrachtgevers, kort en krachtig overbrengen van plan van aanpak in klantgesprek

Blok 3: Ik & het adviesvak: opdracht uitvoeren, onderhandelen en reputatie bouwen.

 • Ingaan op stakeholders met afwijkende visies op het vraagstuk
 • Informatie ophalen bij sleutelfiguren, partijen bij elkaar brengen
 • Presenteren plan van aanpak in concurrentie
 • Onderhandelen met de opdrachtgever (over vervolgopdrachten)
 • Het opbouwen van een intern & extern netwerk
 • Complimentendouche
 • Onthulling geheime opdracht
 • Adviesateliers: simulatie van start tot afronding van een adviestraject, advies uitbrengen aan klant, achterhalen van conflicterende belangen
 • Modellenboekje adviesvaardigheden ontvangen

Werkwijze

Tijdens deze training gaat u in verschillende situaties actief aan de slag om uw adviesvaardigheden te trainen en verder te ontwikkelen. Dit doen we via diverse praktijkgerichte oefeningen en simulaties (Adviesateliers). Voorafgaand aan alle opdrachten en oefeningen leert u theoretische modellen en principes kennen en toepassen. Zo komt u als adviseurs stevig in uw schoenen te staan. Tijdens de training trekt u nauw op met één van de andere deelnemers, waarmee u reflecteert op uw eigen handelen en persoonlijke leerdoelen. Bovendien helpt u elkaar om de lesstof in de praktijk ook echt toe te passen.

Te behalen

Na het afronden van deze training ontvangt u van Berenschot een officieel certificaat van deelname.

Data

Op welke data is de training gepland?

8 en 9 februari 2022, 22 en 23 maart 2022 en 12 en 13 april 2022
van 9:30 tot 17:00 uur
Utrecht
Investering

Wat betaalt u voor deze opleiding?

Opleidingskosten
€ 3.495,00
Arrangementskosten
€ 291,00
Totaal
€ 3.786,00

Omdat Berenschot ingeschreven is bij het Register Kort Beroepsonderwijs kunnen we, als organisatieadviesbureau, opleidingen btw-vrij aanbieden. Om administratieve lasten te kunnen dekken hanteren we bij btw-vrije producten en diensten een toeslag van 5% over de opleidings- en arrangementskosten.