Professionalisering netbeheerder Aruba | Berenschot cases

Professionalisering organisatie netwerkbeheerder Aruba

Case
Professionalisering organisatie netwerkbeheerder Aruba

Deel deze case

Datum

17 december 2020

Opdrachtgever

NV Elmar

NV Elmar is de netbeheerder van het elektriciteitsnet op Aruba, met de Arubaanse overheid als enige aandeelhouder. Het bedrijf heeft ruim 40.000 aansluitingen, particulier en zakelijk, en beheert tevens de circa 13.000 straatlantaarns op het eiland. Het verbruik van elektriciteit op Aruba groeit, mede dankzij het toerisme (#4 top 10 Lonely Planet 2020), en het net wordt steeds complexer door toenemende automatisering en renewable energy (wind- en zonne-energie).

Nieuwe directie

Eind 2018 benoemde de raad van commissarissen een nieuwe directeur, die veel vertrouwen geniet in de organisatie. Eén van zijn hoofdtaken is het stabiliseren en professionaliseren van de organisatie. In dat kader werd Berenschot in maart 2019 gevraagd de nieuwe directie te ondersteunen bij het formaliseren van werkprocessen en het opzetten van een nieuwe structuur voor de gehele organisatie en operatie (onderhoud en aanleg).

Roadmap en kortetermijnacties

In fase 1 voerde Berenschot een korte analyse uit, die uitmondde in een aantal speerpunten. In fase 2 zijn een nieuwe visie en strategie vastgesteld en is de organisatie met de werkprocessen, het onderhoud en IT verder in kaart gebracht; ook zijn direct de belangrijkste kortetermijnacties uitgevoerd. Voor de operatie was het belangrijk te komen tot een volledig overzicht van de assets en de status ervan. Dit resulteerde in een vernieuwd onderhoudsplan en een operationeel capaciteitsplan voor 2020. Tevens is de structuur van taken en verantwoordelijkheden in het Asset Management aangepast. In nauwe samenwerking met de directie en RvC ontwierp Berenschot in september 2019 een breed gedragen verbeterplan voor de middellange termijn. Hiervoor is een projectteam samengesteld van medewerkers van Elmar en experts van Berenschot.

Realistische plannen

De nieuwe strategie heeft bijgedragen aan het herstel van het vertrouwen in de toekomst dankzij realistische plannen voor de formatie, voor investeringen in IT en voor onderhoud, die gesteund worden door aandeelhouders en RvC. Organisatiestructuur, werkprocessen en IT zijn in lijn gebracht met de nieuwe strategie. Inmiddels is fase 3 van start gegaan, waarin de focus ligt op de implementatie van de nieuwe organisatiestructuur, het uitvoeren van de roadmap voor IT en onderhoud. Deze fase zal naar verwachting voorjaar 2020 zijn afgerond. 

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Gerelateerd

Meer weten over dit onderwerp?