Een reëel tarief voor hulp bij het huishouden | Berenschot cases

Een reëel tarief voor hulp bij het huishouden

Case
Berekenen tarief hulp bij huishouden Wmo

Deel deze case

Datum

11 januari 2022

Opdrachtgever

Gemeente Stadskanaal

De gemeente Stadskanaal heeft een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar de hoogte van het tarief hulp bij het huishouden in 2022.

Nadat een van de potentiële inschrijvers een kort geding had aangespannen, was op last van de rechter de eerdere aanbesteding gestaakt. Berenschot hielp de gemeente bij het opnieuw berekenen van een reëel tarief voor het product hulp bij het huishouden.

Expertise inkopen

Rob Veenstra, beleidsmedewerker Wmo bij de gemeente Stadskanaal: ‘Stadskanaal had geen juist kostprijstraject gevolgd. De gemeente moest dus na de aanbesteding aan de slag met een kostprijsonderzoek. Omdat de tijd ontbrak en wij deze expertise niet in huis hebben, zijn we op zoek gegaan naar een partij die ons daarbij kon ondersteunen. We hadden zelf de gegevens niet bij de hand en de kans dat je een fout maakt, is groot. Vandaar dat we Berenschot hebben gevraagd ons te ondersteunen en te adviseren over reële tarieven.’

Transparante kostprijsberekening

De grootste uitdaging was het berekenen van een reële kostprijs, waarbij de gemeente het volledige inkooptraject kon doorlopen zonder weer naar de rechter te moeten. Daarnaast wilde Stadskanaal de zorgaanbieders laten meewerken aan deze ontwikkeling: ‘De aanbesteding was stilgezet. De gemeente moest het hele verhaal opnieuw aan de man brengen. Wij wilden dit gedegen geregeld hebben. Er zat immers een uitdaging in vanuit de rechter die had gezegd dat we dit niet meer op die manier mochten doen én het moest voor de klant duidelijk zijn. Gelukkig kan het met de nieuwe kostprijs nu een-op-een doorgaan. Op 1 januari was de zorg gegarandeerd voor de burger en dat vinden wij het belangrijkste.’

Reëel tarief met draagvlak

De vraag van Stadskanaal was te helpen een reële prijs te bepalen van het product hulp bij het huishouden en dat heeft Berenschot gedaan: ‘De resultaten zijn leidend geweest voor de huidige tarieven. Duidelijk is geworden hoe deze kostprijs tot stand is gekomen en welke elementen eraan ten grondslag liggen. Het proces moest met spoed worden opgepakt, maar diende tevens zorgvuldig te gebeuren. Dit is door de adviseurs van Berenschot begrepen en geweldig aangepakt. Zij hebben een strakke planning gemaakt, ons eraan gehouden, de zorgaanbieders en uiteraard zichzelf. Door deze regie is de aanbesteding tijdig gestart, goed doorlopen en goed afgerond. Dat is noemenswaardig. Een prestatie van belang waarbij Berenschot een uitstekende rol heeft gespeeld net als ons eigen team van de inkoper, de jurist en het bedrijfsbureau. We hebben nu een duidelijke prijs die wij met een gerust hart in het aanbestedingsdocument hebben kunnen zetten.’

Onafhankelijk advies

Rob geeft aan: ‘We kiezen er als Stadskanaal voor Berenschot te blijven consulteren op datgeen wat ze doen. Dat is een goede kostprijs berekenen met gedegen argumenten en een solide ondersteunend rapport. Het maakt ons werk een stuk makkelijker. Het geeft ons de garantie dat de zorg op juiste wijze wordt ingezet.’

Berenschot klantcase Stadskanaal - logo

De gemeente Stadskanaal neemt een centrale plaats in in Zuidoost-Groningen. Een gebied met een rijke geschiedenis en een bijzondere schoonheid, gevormd door zijn kenmerkende kanalen. Het vormt de overgang van het Veenkoloniale naar het Westerwoldse landschapstype, grenzend aan de Hondsrug.

www.stadskanaal.nl

Blijf op de hoogte van onze laatste klantcases

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Meer weten?