Onderzoek naar rol gemeente in woningbouwketen | Berenschot cases

Onderzoek naar rol gemeente in woningbouwketen

Case
Onderzoek naar rol gemeente in woningbouwketen

Deel deze case

Datum

05 november 2021

Opdrachtgever

Gemeente Alphen aan de Rijn

De gemeente Alphen aan de Rijn pakt op een aantal opgaven sterk de regie. Gezien de schaarste aan geschikte en betaalbare woningen is de kwantitatieve en kwalitatieve woningbouwopgave een van haar belangrijkste opgaven.

Keuzes ten aanzien van woningbouwopgave

De gemeente Alphen aan den Rijn was zoekende naar wat haar rol en positie zou moeten zijn in de woningbouwketen. Welke rol kon zij zelf het beste pakken om de woningbouwopgave te versnellen? Zij heeft Berenschot vanwege haar expertise op dit gebied gevraagd onderzoek te doen naar de keuzes die de gemeente moet maken om haar positie en rol in de keten - ter realisatie van de kwalitatieve en kwantitatieve woningbouwopgave - in te vullen. Om deze vraag te beantwoorden, hebben onze consultants in verschillende interviews onderzocht hoe andere gemeenten inhoud geven aan deze rol. Daarnaast hebben we gesproken met de interne organisatie en externe partners over de huidige rol van de gemeente Alphen aan den Rijn in de woningbouwketen.

Invulling positie en rol in woningbouwketen

Op basis van alle input hebben we een adviesrapport opgesteld, dat goed is ontvangen door de gemeente Alphen aan den Rijn. Een aantal geleerde lessen:

  • Naast wendbaarheid (flexibiliteit) is ook voorspelbaarheid (rolvastheid) vanuit de gemeente zeer belangrijk voor ketenpartners.
  • Bestuurlijke en ambtelijke belangen liggen niet altijd op een lijn. Organiseer dit op zo’n manier dat op beide niveaus de neuzen dezelfde kant op staan.
  • Een flexibele schil van medewerkers kan nuttig zijn om met een variërende werkdruk om te gaan.
Blijf op de hoogte van onze laatste klantcases

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Meer weten?