Samen werken aan de woonopgave | Berenschot

Dienst

Samen werken aan de woonopgave

Op de ideale woningmarkt zijn er voldoende en betaalbare woningen voor iedereen. Helaas is de werkelijkheid op dit moment anders en bezit niemand dé sleutel om dat probleem op te lossen. Samenwerking is dan ook essentieel voor het succesvol realiseren van uw woonambities.
Bovenaanzicht van woonwijk

Er zijn onvoldoende locaties om te bouwen. De betaalbaarheid staat onder druk en er zijn te weinig sociale en middeldure huurwoningen, die bovendien lastig betaalbaar zijn te houden. Ook de leefbaarheid in de slechtere wijken gaat achteruit. Overheden en publieke partijen hebben wel instrumenten om hier verbetering in te brengen, maar daar zitten allerlei haken en ogen aan. Hoe zorgt u in deze situatie voor coherent en effectief beleid, waarin u en uw samenwerkingspartners aan één doel werken en u de juiste instrumenten inzet?

Daadkracht en kennis

Onze adviseurs hebben uitgebreide kennis van en ervaring bij het Rijk, provincies, regionale samenwerkingsverbanden, gemeenten en woningcorporaties. Daarbij verbinden wij de woningmarkt aan andere beleidsterreinen, zoals fysieke leefomgeving, mobiliteit, zorg en publiek-private samenwerkingen. We stimuleren, organiseren en begeleiden samenwerking om ambities, daadkracht en kennis te bundelen, dragen actief bij aan het ontwikkelen van beleid en helpen bij het realiseren van de gewenste organisatieverandering.

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Actieve bedrage

Wij leveren een actieve bijdrage aan het aanpakken van de woningbouwopgave. Dat doen we:

  • met het opzetten en begeleiden van samenwerkingsprocessen tussen overheden en andere partijen, zoals woningcorporaties, ontwikkelaars en beleggers. Zo helpen we u kansen daadwerkelijk te realiseren.
  • met gedegen onderzoek en advies, over bijvoorbeeld het ontwikkelen van beleid en instrumenten om de woningbouwproductie te versnellen en huisvesting te realiseren voor verschillende doelgroepen.
  • in de organisatieverandering en -ontwikkeling die de woonopgave met zich meebrengt.
Inzichten

Gerelateerde inzichten