Stevig positioneringsplan voor Gelders Warmte Infra Bedrijf in de warmtetransitie | Berenschot cases

Scherpere positionering Gelders Warmte Infra Bedrijf in warmtetransitie

Case
Scherpere positionering Gelders Warmte Infra Bedrijf in warmtetransitie

Deel deze case

Datum

11 september 2023

Opdrachtgever

Provincie Gelderland

De term strategische positionering en het thema warmtetransitie worden niet vaak in één adem genoemd. Echter, tijdens de oprichting van het Gelders Warmte Infra Bedrijf, ontstond bij de Provincie Gelderland, Firan en Oost NL de behoefte aan een doorvertaling van het businessplan naar een stevige positionering in de huidige concurrerende energiemarkt. Berenschot is gevraagd om voor het nieuwe warmtebedrijf een passend positionerings- en profileringsplan op te stellen dat in lijn is met de visies van de drie moederbedrijven.

Van businessplan naar onderscheidende positionering

De oprichting van het Gelders Warmte Infra Bedrijf (GWIB) heeft als doel om gemeenten in Gelderland te helpen waar zij zelf niet voldoende kennis, middelen of capaciteit hebben om publieke warmtenetten te realiseren. Daarmee krijgen burgers toegang tot betaalbare publieke warmte die bijdraagt aan de warmtetransitie in Gelderland. Echter, de reputatie van betrouwbare sparringpartners is geen vanzelfsprekendheid in deze markt, die op lange termijn samen met de doelgroepen werken aan deze duurzame transitie.

Een goed doordacht businessplan alleen is niet voldoende om een nieuw concept in de markt te zetten. En het neerzetten van een inhoudelijk goede, maar ook gedragen positionering vraagt speciale expertise.

-Roland Bus, Projectleider Energie bij Provincie Gelderland

“Het businessplan van het GWIB, dat eerder door Berenschot is opgesteld, leidde tot de vervolgvraag om een heldere doorvertaling richting de buitenwereld te verwezenlijken”, aldus Roland Bus, projectleider Energie bij de provincie Gelderland. “Dit is gedaan in de vorm van een strategisch positionerings- en profileringsplan.“

Voor een sterk extern profiel is het cruciaal om een onderscheidende positionering vanaf de start vast te stellen en daar consequent op door te bouwen. Een scherpe positionering zorgt ervoor dat alle toekomstige activiteiten en uitingen van een organisatie met elkaar in lijn zijn. Dit creëert een herkenbaar en vertrouwd beeld bij de doelgroepen. Berenschot heeft in dit proces het voortouw genomen en de sleutelfiguren begeleid en betrokken in het leggen van de bouwstenen. Op deze manier staan zij volledig achter de strategische keuzes en zijn zij betrokken bij de toekomstige implementatie.  

Samen publieke duurzame warmte versnellen

Een merk- en stakeholderanalyse van de moederbedrijven, inspirerende werksessies en diverse gesprekken verder leidde tot een stevig strategisch advies over hoe het GWIB op een verrassende en scherpe wijze in de markt gezet kan worden.

De bijeenkomsten van Berenschot waren goed voorbereid en begeleid, waardoor er in een korte tijd al grote stappen gezet konden worden. Daarnaast zijn wij in het gehele traject goed meegenomen op de inhoud.

- Roland Bus

Bus: “De kwaliteit van het positioneringsplan was erg goed en we hebben gekregen wat we hebben gevraagd. Zelfs iets meer.” Niet alleen een strategisch advies, maar ook praktische input op zowel korte als lange termijn, zijn in het plan meegenomen. Denk daarbij aan het logo en heldere richtlijnen voor kernboodschappen en middeleninzet. Dat maakt het advies niet alleen boeiend om te lezen, maar zorgt er ook voor dat het GWIB nu vanuit een gedeelde visie direct aan de slag kan gaan met de implementatie ervan.

Blijf op de hoogte van onze laatste klantcases

Meld u aan voor onze nieuwsbrief