Strategische personeelsplanning CWZ | Berenschot cases

Strategische personeelsplanning bij CWZ

Case
Strategische personeelsplanning bij CWZ

Deel deze case

Datum

24 december 2020

Opdrachtgever

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen (CWZ)

De huidige ontwikkelingen in de maatschappij en economie hebben veel impact op ziekenhuizen, en dus ook op het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen (CWZ): vergrijzing én ontgroening, digitalisering én specialisatie, stijgende personeelskosten én noodzakelijke kostenreducties, behoefte aan hoogwaardige professionals en groeiende krapte op de arbeidsmarkt. In combinatie met de interne ontwikkelingen en keuzes ontstond hierdoor bij CWZ behoefte om te kunnen sturen op de juiste kwantiteit en kwaliteit in het personeelsbestand, op het juiste moment en tegen de juiste kosten. Dit was reden voor CWZ om te starten met strategische personeelsplanning (SPP).

Tegengestelde effecten

‘De beste zorg vraagt om de beste professionals’, schrijft CWZ in zijn visie. Vanwege onze expertise op het vlak van SPP werden we gevraagd hen te ondersteunen bij het ontwikkelen en uitvoeren van SPP binnen CWZ. De uitdaging was onder andere dat de ontwikkelingen en ambities deels ‘tegengestelde’ effecten hebben op het benodigde personeelsbestand. De vergrijzing in combinatie met stijgende complexiteit van de zorgvraag betekent enerzijds bijvoorbeeld dat er meer medewerkers nodig zijn in een zwaardere functiemix. Maar anderzijds leidt de druk op de zorgfinanciering vanuit zorgverzekeraars en het antwoord daarop bij succesvolle implementatie juist tot een daling in de personeelsbehoefte. Andere uitdagingen lagen in de nagenoeg CWZ-brede uitvoering van het SPP-traject en de grote diversiteit aan afdelingen en functies, in combinatie met de korte tijd waarin het traject moest zijn afgerond. Mede door de betrokkenheid en inzet van de medewerkers van CWZ is het traject volgens schema afgerond.

"We hebben Berenschot flink uitgedaagd om in zeer korte termijn een organisatiebrede doorkijk te begeleiden. De consultants zijn met veel energie, deskundigheid én flexibiliteit samen met ons die uitdaging aangegaan. En met resultaat. De samenwerking in het project heeft ons de basis gegeven waar we naar op zoek waren: een concreet eerste resultaat én de kennis om SPP zelf intern als proces verder vorm te geven." - CWZ

Leerproces

In dit project is bewust ervoor gekozen om niet alleen naar resultaten toe te werken, maar er ook een leerproces van te maken. Door nauwe betrokkenheid van de afdeling P&O in de uitvoering van het traject is CWZ in staat de komende jaren SPP als proces verder te verankeren in de planning-en-controlcyclus van de organisatie en de benodigde kwaliteiten van medewerkers verder te verdiepen. Op basis van de beproefde SPP-methode ontwikkelde Berenschot voor CWZ een maatwerkaanpak op op basis van workshops op twee managementniveaus (RvB + managers bedrijfsvoering en managers bedrijfsvoering + hoofden).

Inzicht, oplossingsrichtingen en vervolgstappen

Dankzij SPP heeft het management van CWZ concreter inzicht verworven in de belangrijkste personele knelpunten die de komende jaren op het ziekenhuis afkomen. Tevens zijn oplossingsrichtingen en vervolgstappen aangereikt om met de belangrijkste knelpunten aan de slag te gaan. Momenteel (2018) werkt CWZ aan de nadere uitwerking hiervan.

Afbeelding - Figuur: gevolgde SPP-aanpak uitgezet in de tijd
Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Gerelateerd

Meer weten over dit onderwerp?