Verbeterde studentreis ROC Midden Nederland | Berenschot case

Verbeterde studentreis voor ROC Midden Nederland

Case
Verbeterde studentreis voor ROC Midden Nederland

Deel deze case

Datum

17 juli 2023

Opdrachtgever

ROC Midden Nederland

Demografische ontwikkelingen, impact van de coronapandemie op jongeren en de opwaartse druk in het onderwijs zorgen voor ander studiekeuzegedrag. Van ROC Midden Nederland vraagt dit een kritische blik op de studentreis. Sluit deze nog voldoende aan op de vraag van toekomstige studenten? Vandaar de opdracht aan Berenschot om de studentreis eens kritisch onder de loep te nemen en te bekijken of zaken geoptimaliseerd kunnen worden.

Studentreis in beeld

“Wij zien dat het gedrag van studiekiezers steeds verandert door externe ontwikkelingen. Daar moeten wij als onderwijsinstelling in meebewegen. Dat betekent onder andere kritisch kijken naar onze studentreis”, aldus Nicoline Meijer, directeur marketing en communicatie bij ROC Midden Nederland. “Hoe kunnen we deze optimaliseren, zodat we de studenten beter helpen bij het nemen van een beslissing en het kiezen voor een opleiding?” Om deze vraag te kunnen beantwoorden, wilde ROC Midden Nederland weten of het voor alle stappen (touchpoints) in het proces goed zicht heeft op waar de studiekiezer behoefte aan heeft en of het eigenaarschap intern goed is geregeld. Er zijn immers diverse collega’s betrokken bij de studentreis, zowel vanuit de ondersteunende diensten als vanuit het onderwijs. Het is belangrijk dat dit goed aansluit bij de behoefte van studenten.

“Ik ben blij dat we het onderzoek hebben laten uitvoeren. Het brengt blinde vlekken in beeld en biedt waardevolle en praktische aanbevelingen om direct mee aan de slag te gaan.”

- Nicoline Meijer, directeur marketing en communicatie ROC Midden Nederland

Studenten aanspreken op juiste moment en juiste manier

Berenschot maakte op basis van deskresearch, interviews en werksessies een scan van hoe de touchpoints momenteel belegd zijn bij ROC Midden Nederland en hoe het beter zou kunnen. Meijer: “Wij zijn blij met de aanpak en werkwijze van Berenschot. Het onderzoek heeft ons waardevolle informatie opgeleverd. Zo weten wij nu dat de studentreis goed op orde is, maar dat wij meer aandacht kunnen hebben voor verschillende groepen studiekiezers die op een aantal punten uit beeld verdwijnen, zoals de zwevende studiekiezers. Deze potentiële studenten willen we goed in beeld houden tijdens hun studentreis.”

ROC Midden Nederland heeft op basis van het onderzoeksrapport van Berenschot een plan gemaakt voor hoe zij die studenten beter kunnen benaderen en vasthouden. Dit programma ter verbetering van die contactmomenten is ingebracht in het directieoverleg en het bestuur. “Ook andere inzichten en aanbevelingen uit het onderzoek hebben wij inmiddels opgepakt, zoals de aansluiting tussen receptie, Centraal Service Team Instroom (CSTI) en voorlichtingscentrum. Rondom de bereikbaarheid (in de zomer) hebben we de processen nu strakker georganiseerd, zodat we de studenten dan beter van dienst kunnen zijn.”

ROC Midden Nederland biedt mbo-onderwijs, voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) en beroepsonderwijs voor professionals aan in Amersfoort, Nieuwegein en Utrecht.

Blijf op de hoogte van onze laatste klantcases

Meld u aan voor onze nieuwsbrief