Beleidonderzoekers over hun werk bij Berenschot | Ervaringen

Werken bij Berenschot

Beleidsonderzoeker bij een adviesbureau

Saraï Sapulete, Rosanne van Seben en Bram Berkhout, onze beleidsonderzoekers binnen Zorg en Maatschappelijke ontwikkeling, vertellen over hun ervaringen bij Berenschot.
Afbeelding - Beleidsonderzoeker bij een adviesbureau

Welke rol vervul jij bij Berenschot?

Saraï: Ik werk als beleidsonderzoeker vanuit het sectorteam onderwijs (adviesgroep Zorg en Maatschappelijke Ontwikkeling). Dit betekent dat ik voornamelijk onderzoek doe, veel voor het ministerie van OCW, maar ook voor andere organisaties zoals NWO en gemeenten.

Rosanne: Ik richt mij vooral op beleidsonderzoek in de zorg, met opdrachtgevers als het ministerie van VWS, het Zorginstituut en de NZa. Daarnaast voer ik graag onderzoek uit voor bijvoorbeeld brancheorganisaties en zorginstellingen.

Bram: Als echte beleidsonderzoeker leid ik allerlei onderzoeksprojecten en probeer ik deze ook binnen te halen. Thematisch ligt mijn hart bij onderzoek in het sociaal domein, maar in de praktijk ben ik betrokken bij onderzoeken van alle sectorteams van ZMO en andere adviesgroepen. Verder trek ik bureaubreed onze interne professionaleringsagenda rondom beleidsonderzoek. Berenschot wil namelijk ook altijd zelf leren, vandaar een agenda om bureaubreed nog betere onderzoeksoffertes te schrijven en beter sociaalwetenschappelijk onderzoek uit te voeren. In het kader van deze agenda is het ons onder andere gelukt om als bureau toestemming te krijgen om zelf op microdata van het CBS onderzoek te doen.

Wat deed je vóór Berenschot?

Saraï: Voordat ik bij Berenschot kwam, werkte ik als beleidsonderzoeker en sectorleider bij een ander onderzoeksbureau, en daarvoor als wetenschapper. Ik houd me dus al jaren bezig met onderzoek!

Rosanne: In het verleden ben ik gepromoveerd in de ouderenzorg en daarna heb ik de overstap naar beleidsonderzoek gemaakt. Voorheen bij een ander onderzoeksbureau, nu met veel plezier bij Berenschot.

Bram: Oorspronkelijk kom ik bij een hardcore beleidsonderzoeksbureau vandaan, waar ik bijna 22 jaar voor gewerkt heb. Begonnen als junior en weggegaan als manager onderzoek en advies.

Vanwaar de keuze voor de consultancy?

Saraï: Naast de langetermijnfocus op wetenschappelijke publicaties vond ik veel te veel andere dingen leuk om op te pakken. Daarom ben ik me buiten de wetenschap gaan oriënteren. Consultancy blijkt voor mij een hele goede match: onderzoek doen in een omgeving waarin de politiek op jouw resultaten zit te wachten én de diversiteit aan opdrachten.

Rosanne: Hoewel ik mijn promotieonderzoek met veel plezier gedaan heb, wilde ik mij graag breder bezighouden met onderzoek, op andere gebieden in de zorg of zelfs daarbuiten. Met beleidsonderzoek kan dat heel goed. Bovendien vind ik het leuk dat er vaak een politieke component bij komt kijken en dat met beantwoording van de onderzoeksvraag de praktijk vaak echt geholpen is.

Bram: Na mijn studie economie stond één ding vast, ik zou beleidsonderzoek doen op het terrein van de bijstandswetgeving. Interesse voor dit vangnet in de sociale zekerheid was al toen al gewekt, en zal ik nooit kwijtraken. Ook was meteen duidelijk dat ik dergelijk onderzoek in een commerciële context wilde gaan doen, ik kom niet voor niets uit een ondernemersgezin.

Consultancy blijkt voor mij een hele goede match: onderzoek doen in een omgeving waarin de politiek op jouw resultaten zit te wachten én de diversiteit aan opdrachten.

Hoe is de samenwerking binnen jouw adviesgroep/team?

Saraï: We zijn goed op elkaar ingespeeld en werken veel in verschillende samenstellingen met elkaar samen. Maar ook buiten het onderwijsteam werk ik regelmatig met collega’s vanuit ZMO of daarbuiten. Dat is het leuke aan werken bij Berenschot: je werkt steeds met andere collega’s en komt soms onverwacht op de meest interessante projecten terecht.

Rosanne: Er werken ontzettend leuke en slimme mensen bij Berenschot en het is mooi om te zien hoe we een onderzoeksteam vaak kunnen aanvullen met een collega met uitgebreide praktijkkennis, die vanuit die invalshoek expertise inbrengt.

Bram: Iedereen staat open om kennis met je te delen. Voor mij is het als beleidsonderzoeker ook geweldig dat ik altijd en zo makkelijk collega’s met meer sectorkennis kan aanschakelen op heel uiteenlopende onderwerpen. Juist die combinatie van goede onderzoekers en sectorkenners in een team, daar is de klant bij gebaat.

Wat is voor jou tot nu toe het mooiste project?

Saraï: Dat zijn toch de projecten over medezeggenschap, waar ik in mijn academische werk al mee bezig was. Medezeggenschap in het onderwijs, waar onderwijspersoneel, studenten én soms ouders inspraak hebben, kan best complex zijn. In een recent project voor OCW hebben we uitgezocht of wettelijke kaders voor de medezeggenschap aangepast moeten worden, zodat niet in elke onderwijssector een andere wet geldt.

Rosanne: Een onderzoek naar de High Containment Unit in Lelystad, waar onderzoek wordt gedaan naar dierziekten! Ik vind het ontzettend leuk om me in korte tijd een nieuw onderwerp helemaal eigen te maken en met een breed en stevig team vanuit allerlei verschillende perspectieven onderzoek te doen en toe te werken naar een gedragen onderzoeksrapport.

Bram: Voor mij nieuw terrein, maar met een geolied team hebben we binnen een half jaar een stevige analyse kunnen opleveren met aanbevelingen die door de sector worden overgenomen. Daarnaast ben ik momenteel bezig met een onderzoek dat de sociale ontwikkelbedrijven een duidelijker toekomstperspectief moet geven. Een project dat direct raakt aan mijn oude liefde, de bijstandswet, al heet die nu de Participatiewet.

Rosanne Seben

Wat vind je het meest verrassende aan Berenschot?

Saraï: De open houding en behulpzaamheid van collega’s en de hoge kwaliteit van het werk zijn wel zaken die in positieve zin steeds weer bevestigd worden.

Rosanne: Als ik hier op zoek ga naar bepaalde expertise, vind ik die ook. Ik kijk met verwondering naar alle mooie beleidsonderzoeken en projecten die gedaan worden binnen Berenschot.

Bram: Ten eerste dat we als organisatieadviesbureau zo enorm veel beleidsonderzoeken uitvoeren. En ten tweede dat er zo enorm veel praktijkkennis rondloopt binnen Berenschot. Echt op bijna alle onderwerpen is er wel een collega die daarop heeft geadviseerd of er in zijn vorige werk direct mee te maken had. Daardoor heb ik in mijn onderzoeken bijna altijd wel praktijkkennis in mijn team.

In welk project zou jij in de toekomst graag je tanden zetten?

Bram Berkhout

Saraï: Ik zou graag onderzoek doen naar de effectiviteit van medezeggenschap in het onderwijs. Welke invloed hebben studenten en personeel op het beleid van onderwijsinstellingen en hoe komt die invloed tot uiting? Worden bijvoorbeeld beslissingen aangepast, dienen raden initiatiefvoorstellen in die worden overgenomen of houden zij juist beleidsvoornemens tegen?

Rosanne: Ik zou graag een bijdrage leveren aan de beweging naar meer passende zorg, met de focus op zorg die echt werkt, in samenspraak met de patiënt. Momenteel zitten nog veel schotten in de weg – denk aan wetgeving, financiering en samenwerkingsvraagstukken – dus daar valt nog veel winst te behalen. Eerder deed ik al verschillende onderzoeken naar Samen Beslissen in de zorg en passende zorg vanuit het perspectief van de patiënt en ik zou het heel mooi vinden om mij hier mee bezig te blijven houden.

Bram: De volgende evaluatie van de Participatiewet, dat zal geen verrassing zijn.

Wat zijn je ambities?

Saraï: Dat Berenschot nog beter bekend wordt als beleidsonderzoeksbureau, door de goede evaluaties en onderzoeken die wij afleveren. En dat steeds meer collega’s bij Berenschot enthousiasme ontwikkelen voor het uitvoeren van beleidsonderzoek. Daar leveren mijn onderzoekscollega’s en ik graag een bijdrage aan!

Rosanne: Dat de expertise van Berenschot op het vlak van beleidsonderzoek breder bekend wordt. Steeds meer collega’s zetten zich met veel enthousiasme in bij de uitvoering van goede evaluaties en onderzoeken.

Bram: Dat de goede naam van Berenschot als beleidsonderzoeksbureau breder bekend wordt. En dat we elke dag leren om nog weer beter te worden in onze onderzoeken.

Bekijk onze openstaande vacatures