Marte Oost en Jeroen Boot over hun werk | Ervaringen

Werken bij Berenschot

Marte Oost & Jeroen Boot interview

Marte is een ambitieuze adviseur met hart voor het openbaar bestuur. Jeroen Boot is managing consultant voor dezelfde adviesgroep. Samen vertellen ze over hun werkervaring.
Afbeelding - Marte Oost & Jeroen Boot interview

Wat maakt jullie werk zo interessant?

"Dat je complexe inhoud in een politiek-bestuurlijke context vertaalt naar juridisch haalbare oplossingen. Dat is enorm puzzelen, samen met je collega’s en de klant. Onze ervaring is dat je nooit tot een goed en gedragen advies komt door de hele dag met je neus in de boeken achter je bureau te blijven zitten. Natuurlijk moet je je verdiepen, maar wij gaan ook veel met de klant en andere betrokkenen in gesprek om informatie op te halen en te delen."

Voor wat voor klanten werk jullie?

"Eigenlijk voor alle overheidslagen, heel bewust niet alleen het Rijk en de G4. Want juist ook bij kleinere gemeenten leven soms heel interessante en uitdagende vragen waarbij je als adviseur echt waarde kunt toevoegen. En je komt nog eens ergens: in een jaar tijd bezoek je tientallen gemeentehuizen, het Rijk, provincies, waterschappen en (grote) uitvoeringsorganisaties. Momenteel nog even digitaal, maar we hopen snel weer echt naar onze klanten te kunnen. Die variatie maakt dit werk heel uitdagend"

Over wat voor vraagstukken adviseer jullie?

"De onderwerpen zijn heel divers. We evalueren beleid en adviseren over actuele thema’s als de verdeling van schaarste, participatie en integriteit, maar bijvoorbeeld ook over hoe te sturen op samenwerkingsverbanden (governancevraagstukken). Verder richten we ons graag op de grote opgaven in het openbaar bestuur. Dat kan gaan om woningbouw, jeugdzorg, ruimtelijke ordening, economische samenwerking en herstel na de coronacrisis. Kortom, adviezen die echt impact hebben en het openbaar bestuur en dus ook Nederland (een beetje) verbeteren. Daarbij combineren we altijd inhoud en proces. Om resultaat te bereiken, moet je namelijk niet alleen inhoudelijk sterk zijn (weten hoe het zit) maar ook het proces op orde hebben. Dat vraagt allerlei vaardigheden die je op de universiteit nog niet hebt meegekregen, maar in ons traineeship, diverse interne cursussen en de praktijk leert door samen met collega’s aan de slag te gaan."

Je leert elkaar goed kennen in de vaak intensieve opdrachten die je doet en kunt altijd op je collega’s terugvallen om ideeën te toetsen.

Hoe is het om bij Berenschot te werken?

"Als jonge medewerker werk je in een traineeship aan je persoonlijke ontwikkeling en ontwikkel je een netwerk voor het leven. Meer algemeen kun je Berenschot zien als een groot netwerk van adviseurs met heel uiteenlopende expertises, die in multidisciplinaire teams samenwerken. Je leert elkaar goed kennen in de vaak intensieve opdrachten die je doet en kunt altijd op je collega’s terugvallen om ideeën te toetsen. Daarbij krijg je bij Berenschot alle ruimte om je eigen draai te geven aan inhoudelijke thema’s, een bepaalde groep klanten of aan het organiseren van congressen en kennisontwikkeling."

Bekijk onze openstaande vacatures