Traineeprogramma


Naast de werkzaamheden als trainee in de adviesgroep kent het traineeship bij Berenschot een aantal specifieke traineeactiviteiten, die leerzaam maar vooral ook erg leuk zijn!

Tijdens het traineeship is er iedere vrijdag een traineeprogramma, waarin jouw ontwikkeling en vaardigheden centraal staan. Daarnaast staan de volgende activiteiten op het traineeprogramma:

  • Introductieprogramma Berenschot
  • Tweedaagse studiebijeenkomsten met de traineegroep
  • Kennismaking met de directie, MT, consultants, sectorleiders en sectoren
  • Trainingen basisadviesvaardigheden ,p>
  • Groepsintervisie
  • Individuele coaching
  • Organisatie van een eigen trainee-event

Traineeopdracht

Een vast onderdeel van het traineeship is de traineeopdracht. Hierbij voer je samen met een aantal medetrainees zelfstandig een opdracht uit bij een klant. Samen ben je van begin tot eind verantwoordelijk voor het volledige adviestraject. Van offerte tot eindrapportage, inclusief klantcontact en bijbehorend projectmanagement. Hierdoor krijg je als trainee de ruimte om zelf tot een creatieve oplossing te komen voor zeer uiteenlopende vraagstukken.

Traineetweedaagse

In het traineeship bij Berenschot ontwikkel je je samen met je traineegroep. Een belangrijk onderdeel in het leertraject zijn de traineetweedaagsen, die twee keer per jaar georganiseerd worden. Op locatie worden trainingen en workshops verzorgd, waarin je wordt begeleid door collega’s of externe trainers. Tijdens de tweedaagse leert de groep elkaar goed kennen en is er naast de trainingen ook ruimte voor gezelligheid.

Nationaal Trainee Event (NTE)

Jaarlijks organiseren enkele trainees van Berenschot samen met Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO) het Nationaal Trainee Event. Dit is een evenement voor alle trainees van Nederland in de profit- en non-profitsector. Tijdens deze dag werken ongeveer 150 starters met elkaar aan inspirerende thema's rondom de Toekomst van Nederland. Er zijn bijvoorbeeld workshops over sociaal ondernemerschap, design thinking of lezingen van  inspirerende sprekers over deze thematiek. Kijk voor meer informatie op de site van het Nationaal Trainee Event.

Kosten van het traineeprogramma

Het traineeprogramma van Berenschot is gevalideerd op € 6.000,00. Deze kosten worden betaald door Berenschot. Wel teken je als trainee een studieschuldverklaring. Dit betekent niet dat je ook daadwerkelijk een studieschuld aangaat. Indien je na afloop van het traineeprogramma nog 2 jaar aan Berenschot verbonden blijft vervalt de studieschuld. Mocht je gedurende deze twee jaar Berenschot verlaten dan behoudt Berenschot zich het recht voor om het restant van de studiekosten, dit bouwt af met € 250,00 per maand, bij de trainee of de nieuwe werkgever in rekening te brengen. Dit zal afhankelijk zijn van de reden van de beëindiging van het dienstverband met Berenschot.