Werklastonderzoek voor NS Reizigers | Berenschot cases

Werklastonderzoek voor NS Reizigers

Case
Werklastonderzoek voor NS Reizigers

Deel deze case

Datum

05 februari 2021

Opdrachtgever

Nederlandse Spoorwegen

Het takenpakket van de verschillende onderdelen van NS Reizigers ontwikkelt zich continu, niet in de laatste plaats door steeds verdergaande automatisering. Dit brengt een aantal vragen met zich mee: • Hoeveel en welk type capaciteit is op welke momenten nodig om de taken naar behoren te kunnen uitvoeren? • Wat is de meest optimale inrichting en positionering van de betreffende onderdelen? • Wat zijn nog te verwachten ontwikkelingen, die van invloed zijn op het takenpakket, de wijze van uitvoering en de daarvoor benodigde aard en omvang van de capaciteit? • Zijn er mogelijkheden om de taakuitvoering nog effectiever en efficiënter uit te voeren? Om die vragen te helpen beantwoorden, voerden wij bij deze vijf onderdelen van NS Reizigers werklastonderzoeken uit.

Open communicatie

Bij de werklastonderzoeken combineren we telkens tijdmetingen (multimomentopnamen via een speciale app: hoeveel tijd wordt besteed aan welke activiteiten), data-analyses op basis van NS-systemen (bijvoorbeeld over het aantal incidenten op het spoor), documentenstudie (wat staat er bijvoorbeeld in de functieomschrijvingen en werkprocessen) en interviews. Daarnaast hebben we ingezet op onafhankelijkheid, transparantie, eerlijkheid en open communicatie om te zorgen voor draagvlak bij de opdrachtgever, betrokken medewerkers en medezeggenschap.

“Berenschot heeft objectief gemeten welke taken in welke frequentie werden uitgevoerd bij de afdeling Reisinformatie van NS. De eindconclusie was zodanig concreet dat het management op die basis zijn besluitvorming kon voortzetten. Ik heb met veel plezier met de adviseurs van Berenschot samengewerkt en heb bewondering voor de manier waarop zij snel tot de kern van de zaak konden doordringen.” - Manager Operatie Reisinformatie Nederlandse Spoorwegen NV

Aantoonbaar effectief

De verschillende onderzoeken leidden zonder uitzondering tot een aantoonbaar effectievere en efficiëntere taakuitvoering, met draagvlak bij betrokkenen. Om die reden hebben we dergelijke onderzoeken inmiddels vaker voor de Nederlandse Spoorwegen mogen uitvoeren.

Blijf op de hoogte met onze laatste artikelen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Gerelateerd

Meer weten over dit onderwerp?