Werkdrukonderzoek | Berenschot

Dienst

Werkdrukonderzoek

De oorzaken van een (te) hoge werkdruk zijn divers. De juiste aanpak vraagt om een grondige analyse. Wij geven inzicht in de oorzaken van werkdruk via diepgaand werkdrukonderzoek.
Afbeelding - Werkdrukonderzoek

Een zekere mate van werkdruk is positief, het motiveert en het draagt bij aan het leveren van een optimale prestatie. Een te hoge werkdruk is echter ongewenst. Van te hoge werkdruk is sprake als de hoeveelheid werk en de tijd waarbinnen dat werk af moet zijn (werkbelasting), het draagvermogen van de werknemer (belastbaarheid) langdurig overstijgt. Een te hoge werkdruk zonder voldoende mogelijkheden voor herstel en beïnvloeding (autonomie) kan leiden tot ontevredenheid, een hoger personeelsverloop, verslechterde dienstverlening, lagere productiviteit, stress en daardoor vaak langdurige uitval van medewerkers.

Oorzaken en oplossingen

Het herkennen van een (te) hoge werkdruk is niet eenvoudig. Er zijn veel facetten die de werkdruk beïnvloeden. De hoeveelheid werk speelt een rol. Maar ook taakeisen, de moeilijkheidsgraad van het werk en emotionele belasting hebben invloed. Net als de wijze waarop het werk is georganiseerd. Als werkzaamheden efficiënt zijn georganiseerd kost het immers minder tijd om het werk uit te voeren. Dat vermindert de werklast. De kans op uitval en verloop wordt kleiner als medewerkers plezier hebben in hun werk, het werk zinvol vinden en onvoldoende steun ervaren. Rekening houden met persoonlijke verschillen en -omstandigheden helpt hierbij.

Bij een hoge werkdruk wordt vaak gedacht aan uitbreiden van capaciteit. Maar dat is lang niet altijd de beste oplossing. Het anders organiseren van werk, het aanboren van energiebronnen, het vergroten van de persoonlijke regelruimte en medewerkers inzetten op hun talent kan veel effectiever zijn.

Werkdrukonderzoek

De aanpak bij een hoge werkdruk vraagt om een grondige analyse. Om inzicht te krijgen in de oorzaken van een hoge werkdruk voeren we dan ook eerst diepgaand werkdrukonderzoek uit. Om op basis daarvan tot de juiste oplossingen te komen.

Meer weten?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Onze oplossingen

Werkdrukonderzoek

Om inzicht te krijgen in de oorzaken van een (te) hoge werkdruk voeren we diepgaand werkdrukonderzoek uit. Op basis van een uitgebreid intakegesprek zetten we een online enquête uit onder medewerkers. Daarmee geven we inzicht in de werkbelasting, maar ook in taakeisen, energiebronnen, de organisatie van het werk en de persoonlijke situatie van medewerkers. Zo krijgen we een compleet beeld van de werkbeleving van uw medewerkers.

De resultaten van ons onderzoek verwerken we in een heldere en bondige rapportage. Daarin verwerken we ons advies voor een effectieve aanpak van de werkdruk. We presenteren de uitkomsten van het onderzoek en ons advies in een persoonlijk gesprek met u als opdrachtgever. Desgewenst helpen we ook bij het implementeren van de juiste oplossingen en maatregelen.

Hieronder vindt u een indicatie van de investering die werkdrukonderzoek met zich meebrengt.

  • Tot 50 medewerkers EUR 7.500,-
  • Tot 150 medewerkers EUR 11.500,-
  • Vanaf 150 medewerkers EUR 15.000,-

 

Werklastmeting

Als onderdeel van werkdrukonderzoek voeren we desgewenst ook werklastmetingen uit. Daarbij stellen we met een tijdmeetapplicatie we de feitelijke tijdsbesteding van medewerkers vast. De metingen koppelen wij aan werklastfactoren en output. Op basis van de uitkomsten van de werklastmeting kunt u de taakuitvoering nauwgezet verbeteren.