Kunst & cultuurbeleid vanuit waardenperspectief


Duur

Investering

Locatie

1 dag

€ 623,50

Utrecht

Masterclass

Als beleidsmaker wilt u kunst & cultuurbeleid ontwikkelen dat leidt tot zo hoog mogelijke artistieke, maatschappelijke en economische waarde. Het is echter niet makkelijk om vanuit een vaak abstracte visie op kunst & cultuur tot concreet beleid voor het culturele veld te komen. Een uitdaging daarbij is draagvlak te creëren bij alle belanghebbenden. Dit is wel noodzakelijk om bijvoorbeeld financiering en subsidies te kunnen bepalen en legitimeren. U wilt immers kunnen uitleggen waarom de ene culturele instelling meer subsidie krijgt dan de andere. In deze masterclass leert u tot een breed gedragen beleid te komen, op basis van het waardenperspectief dat tegenwoordig leidend is in het overheidsbeleid voor kunst & cultuur. U krijgt bovendien inzicht in modellen en codes die toegepast kunnen en moeten worden in de vormgeving van het beleid.